Situaţia actuală privind prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova

Situaţia actuală privind prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova

Este notoriu că valoarea supremă a unei societăţi puternice şi sănătoase sunt copiii, totodată ei sunt una din cele mai vulnerabile grupuri sociale care au nevoie de grijă, atenţie, mediu sigur şi atitudini corespunzătoare din partea adulţilor. Comiterea de către un copil a unei fapte social-periculoase sau antisociale trebuie să îngrijoreze întreaga societate. Aceasta presupune intervenţii promte de suport şi protecţie din partea familiei, instituţiilor publice şi private din comunitate şi dacă este cazul – a sistemului de justiţie.
În ultimii ani, în Republica Moldova, au fost lansate mai multe iniţiative de reformă. O parte considerabilă dintre acestea au vizat sistemul tradiţional de justiţie. Au fost efectuate studii, modificate acte normative, elaborate programe de instruire şi instruiţi specialiştii care interacţionează cu copiii în conflict cu legea şi promovată specializarea acestora , a fost lansat şi continuă a fi promovat un program de dejudiciarizare , în cadrul şedinţelor de judecată copiii sunt trataţi mai prietenos , alternativele la detenţie precum munca în folosul comunităţii şi probaţiunea sunt parte a reacţiei la delincvenţa juvenilă . Cu toaste acestea, răspunsul la fenomenul delincvenţei juvenile continuă să necesite o abordare mai amplă, în baza unei strategii integrate ce ia în calcul prevenţia, măsurile extrajudiciare şi judiciare de reacţionare şi reabilitarea, integrarea şi reinserţia socială a copiilor în conflict cu legea.

Deschide