Drept procesual penal

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu

[maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Hotărîrea-Plenului-Curţii-Supreme-de-Justiţie-a-Republicii-Moldova-Despre-aplicarea-de-către-instanţele-judecătoreşti-a-unor-prevederi-ale-legislaţiei-de-procedură-penală-privind-arestarea-preventivă-şi-arestar.pdf" ]

Continuați lectură →

Mecanismul de dejuciarizare în Republica Moldova

Pentru a contribui la dezvoltarea unor practici noi de reacţionare la delincvenţa juvenilă, ân anul 2012 Institutul de Reforme Penale a iniţiat Proiectul „O mai bună protecţie a copiilor în sistemul de justiţie al Republicii Moldova. Dejudiciarizarea cauzelor penale”, implementat în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF-Moldova. În cadrul Proiectului au fost elaborate instrumentele de lucru și recomandările metodice pentru identificarea și protecţia copiilor оn conflict cu legea și a celor sub vîrsta răspunderii penale; au fost instruiţi specialiști care lucrează cu și pentru copiii оn contact cu sistemul de justiţie; a fost facilitată cooperarea dintre instituţii la nivel local оn Bălţi,...

Continuați lectură →

Metodologia de documentare şi raportare a situaţiei curente privind tortura şi alte rele tratamente în Republica Moldova

În ultimii câţiva ani în Republica Moldova au fost depuse multiple eforturi pentru diminuarea incidenţei fenomenului de tortură, altor rele tratamente şi reducerea impunităţii. Deşi sursele oficiale sunt tentate în a prezenta o reducere considerabilă a cazurilor de tortură, în practică acest flagel continuă a fi atestat, iar sistemul organelor de drept şi al instanţelor de judecată nu prezintă garanţii incontestabile ale luptei cu impunitatea. În asemenea context, este important ca organizaţiile societăţii civile să documenteze situaţia curentă în ţară, prezentând informaţii obiective şi credibile factorilor de decizie naţionali şi internaţionali pentru consolidarea eforturilor de combatere a fenomenului torturii şi...

Continuați lectură →

Studiul „Situaţia actuală privind prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”

Pentru realizarea studiului, au fost analizate cadrul regulatoriu international şi european în domeniul drepturilor copilului, justiţiei pentru copii şi prevenirii infracţiunilor, practica altor state în domeniu, literatura şi doctina de specialitate şi elaborările în domeniul justiţiei pentru copii şi prevenirii delincvenţei juvenile din Republica Moldova; Studiul are drept scop identificarea modalităţilor actuale de implicare a instituţiilor publice şi private, suficienţa şi pertinenţa măsurilor legislative, administrative şi judiciare întreprinse, în mod special - tendinţele pozitive şi constrângerile în activitatea de prevenire a delincvenţei juvenile. În opinia specialiştilor, cel mai mult contribuie la săvârşirea infracţiunilor şi a altor fapte antisociale de către...

Continuați lectură →

Situaţia actuală privind prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova

Este notoriu că valoarea supremă a unei societăţi puternice şi sănătoase sunt copiii, totodată ei sunt una din cele mai vulnerabile grupuri sociale care au nevoie de grijă, atenţie, mediu sigur şi atitudini corespunzătoare din partea adulţilor. Comiterea de către un copil a unei fapte social-periculoase sau antisociale trebuie să îngrijoreze întreaga societate. Aceasta presupune intervenţii promte de suport şi protecţie din partea familiei, instituţiilor publice şi private din comunitate şi dacă este cazul - a sistemului de justiţie. În ultimii ani, în Republica Moldova, au fost lansate mai multe iniţiative de reformă. O parte considerabilă dintre acestea au vizat...

Continuați lectură →

Tehnici de prezentare a unei cauze în instanța de judecată

Tehnici de prezentare a unei cauze în instanța de judecată, îndrumător pentru avocați de daniel LINHARDT Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii (ABA ROLI) în Republica Moldova, cu asistență și fonduri oferite de către Biroul de Acordare a Asistenţei în vederea Controlului Drogurilor şi Aplicarea Normelor de Drept din cadrul Departamentului de Stat al SUA și cu sprijinul lui Donald Carroll, director și Radu Foltea, Consultant juridic, Secția Justiție Penală și Aplicarea Legii din cadrul Ambasadei SUA în Republica Moldova, ajută avocații din Moldova să-și îmbunătățească performanțele, să promoveze echitatea și eficiența procedurilor penale în Republica Moldova și să...

Continuați lectură →

Analiza juridico-penală a spălării banilor

În monografie se face o analiză a evoluţiei spălării banilor în calitate de concept, aspecte ale incriminării faptei de spălarea banilor în legislaţiile penale ale altor state cît şi analiza elementelor şi semnelor componeneţi de infracţiune prevăzută în art. 243 CP RM. Autorul oferă unele soluţii privind încadrarea juridică a faptei de spălarea banilor şi descrie corelaţia infracţiunii prevăzute în art. 243 CP RM cu alte infracţiuni din legislaţia penală a RM. [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Analiza-juridico-penală-a-spălării-banilor.pdf" text="Deschide" ]

Continuați lectură →

Natura procesului judiciar de Benjamin N. Cardozo

În fiecare zi, în sute de tribunale din întreaga țară se judecă procese. Am putea presupune că orice judecător ar putea descrie foarte ușor ceea ce a făcut de mii de ori. Nimic mai departe de adevăr. Să îi ceară un profan inteligent să explice : nu va ajunge foarte departe cu explicațiile și se va refugia în scuza că limbajul specialiștilor este neinteligibil pentru ceea ce este de fapt o umilitoare demisie. Nu va servi l nimic să temperezi împunsăturile curiozității și ale conștiinței. În momentele de introspecție, cînd nu mai este necesar să poți masca masca înțelepciunii în...

Continuați lectură →

Remarci asupra teoriei deciziilor în apel și a regulilor sau canoanelor conform cărora sunt interpretate legile

Fragment din lucrarea lui Karl N. LLEWELLYN, datată cu anul 1950 ,,Remarci asupra teoriei deciziilor în apel și a regulilor sau canoanelor conform cărora sunt interpretate legile" [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Remarci-asupra-teoriei-deciziilor-în-apel-și-a-regulilor-sau-canoanelor-conform-cărora-sunt-interpretate-legile.pdf" ]

Continuați lectură →