Contact

Editura “CARTEA JURIDICĂ”
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova, str. Lomonosov 33

tel/fax: 022-72-25-45, 068008319
e-mail: office@cj.md; carteajuridica@gmail.com