Recomandarea nr. R. 19 (99) a comitetului de miniştri către statele membre cu privire la mediere în chestiuni penale

Recomandarea nr. R. 19 (99) a comitetului de miniştri către statele membre cu privire la mediere în chestiuni penale

Comitetul de Miniştri,ținând cont de progresele înregistrate de Statele membre în folosirea medierii în cazuri penale ca pe o opţiune flexibilă, cuprinzătoare, utilă, participativă, complementară sau alternativă procedurilor penale tradiţionale; Luând în considerare necesitatea de a promova participarea personală activă a victimei şi a infractorului şi a altor persoane care pot fi afectate ca părţi, ca şi implicarea comunităţii la procedurile penale; Recunoscând interesul legitim al victimelor de a avea un cuvânt de spus în rezolvarea consecinţelor victimizării lor, de a comunica cu infractorul şi de a obţine scuze şi compensaţii;
Luând în considerare importanţa de a stimula simţul de răspundere al infractorilor şi de a le oferi posibilitatea practică de a se îndrepta, care poate ajuta la reintegrarea şi reabilitarea lor; Recunoscând că medierea poate spori conştiinţa rolului important al fiecărei persoane şi al comunităţii în prevenirea şi rezolvarea infracţiunilor şi a conflictelor asociate acestora, încurajând astfel efecte penale mai constructive şi mai puţin represive; Recunoscând că medierea presupune abilităţi speciale şi necesită coduri de practică şi pregătire acreditată; Luând în considerare contribuţia potenţial substanţială a organizaţiilor nonguvernamentale şi a comunităţilor locale în domeniul medierii în cazuri penale şi necesitatea de a combina şi coordona eforturile iniţiativelor publice şi private; Respectând condiţiile Convenţiei cu privire la protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; Ţinând cont de Convenţia Europeană cu privire la exercitarea drepturilor copiilor, ca şi de Recomandările nr. R 11 (85) privind poziţia victimei în cadrul dreptului şi procedurii penale, nr. R 18 (87) privind simplificarea justiţiei penale, nr. R 21 (87) privind asistenţa .acordată victimelor şi prevenirea victimizării, nr. R 20 (87) privind reacţiile sociale la delincventa juvenilă, nr. R 6 (88) privind reacţiile sociale la delincventa juvenilă în rândul tinerilor proveniţi din familii de emigranţi, nr. R 16 (92) privind Normele Europene referitoare la sancţiuni şi măsuri comunitare, nr. R 12 (95) privind administrarea justiţiei penale şi nr. R l (98) privind medierea familiei Recomandă guvernelor statelor membre să ţină cont de principiile prezentate în anexa acestei Recomandări în aplicarea medierii în cazuri penale şi să facă cunoscut pe cât posibil acest text.

Deschide