Culegere de acte internaţionale în domeniul justiţiei penale. Volumul II

Sistemul de valori şi relaţii sociale este supus unei permanente evoluţii. Mecanismul juridic de reglementare a relaţiilor sociale este o refl ectare a acestei evoluţii. Dacă sistemul valorilor sociale a cunoscut o redimensionare, reglementările normativ-juridice şi practicile cotidiene de aplicare a legislaţiei urmează a fi adaptate la noua realitate. Destrămarea sistemului totalitar şi administrativ de comandă a creat cele mai favorabile condiţii edificării statului de drept, consacrării demnităţii umane ca valoare supremă şi constituirii unui mecanism propice de garantare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei. În acest nou context, justiţia trebuie să fi e accesibilă, independentă, imparţială, previzibilă (a putea estima în prealabil care va fi actul de justiţie în contextul în care norma şi principiile sunt aplicate corect) şi să intervină la timp (o justiţie tîrzie semnifică o denegare de justiţie).

Republica Moldova şi-a asumat o serie de angajamente ce se reflectă în mai multe documente de politici naţionale. Este nevoie de o voinţă politică clar exprimată pentru reformarea sistemului de justiţie penală. Deseori, voinţa politică, fi e că este neclar exprimată, fie că se orientează spre anumite reforme, dar care nu abordează în esenţă problema. Asigurarea stabilităţii legislative, predictabilităţii politicii legislative şi coerenţei reglementărilor normativ-juridice, reformarea doar a prevederilor legale nu duce în mod necesar la îmbunătăţirea considerabilă a situaţiei. Pentru reformarea reală a justiţiei, se cere şi o schimbare de mentalitate, noi abordări ale justiţiei din perspectiva asigurării necondiţionate de către toţi actorii din sistemul de justiţie a drepturilor omului.

Actele internaţionale şi europene la care Republica Moldova este parte sunt importante şi valoroase nu doar prin imperativitatea prevederilor lor, dar şi prin faptul că oferă, pentru anumite situaţii dificile, soluţii echitabile. O multitudine de astfel de prevederi se regăsesc şi în recomandările focusate pe un anumit subiect sau domeniu.

Sperăm ca prezenta culegere de acte internaţionale şi europene în domeniul justiţiei penale să contribuie la abilitarea comunităţii de practicieni (judecători, procurori, ofi ţeri de urmărire penală, avocaţi) cu cunoştinţele şi competenţele necesare de aplicare a legislaţiei Republicii Moldova în spiritul standardelor internaţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Deschide

Categorie:

Despre autor

Igor Dolea

Victor Zaharia