Focalizarea resurselor disponibile în comunitate către nevoile beneficiarului probaţiunii

Termenul „probaţiune” provine din latinescul „probatio“ – perioadă de încercare. Anumitor persoane condamnate la privațiune de libertate li se permite să rămână în libertate o perioadă de timp pentru a demonstra dorinţa lor de a se schimba, prin îndeplinirea unor condiţii impuse. Dacă în această perioadă ele îndeplinesc toate condiţiile şi au un comportament prosocial, sunt iertate şi nu ajung la încarcerare.
În Republica Moldova, instituţia probaţiunii este implementată la nivel de proiecte pilot de Institutul de Reforme Penale (IRP) începând cu anul 2003. Instituţional, serviciul de probaţiune a fost creat la 12 ianuarie 2007, preluând în totalitate rezultatele proiectelor pilot ale IRP. Pe parcursul anilor 2003-2012, au fost întreprinse un şir de activităţi de testare, implementare şi dezvoltare a probaţiunii. Activităţile desfăşurate au dat posibilitate de a elabora un concept al probaţiunii în Republica Moldova şi de a-l implementa la nivel naţional.
În 2008 a fost adoptată Legea cu privire la probaţiune care determină modelul probaţiunii din Republica Moldova. Conform prevederilor legislative, „probaţiunea este evaluarea psihosocială, control al persoanelor aflate în conflict cu legea penală şi resocializarea lor, adaptarea persoanelor liberate din locurile de detenţie, pentru preîntâmpinarea săvârşirii de noi infracţiuni” .
Probaţiunea are un rol distinct în toate etapele procesului de înfăptuire a justiţiei penale:
a) presentinţială – evaluare psihosocială a personalităţii bănuitului, învinuitului, inculpatului;
b) sentinţială: în comunitate – activităţi orientate spre reintegrarea socială a persoanelor liberate de pedeapsa penală prin asistenţă, consiliere, controlul comportamentului şi supravegherea respectării obligaţiilor impuse de instanţă şi penitenciară – activităţi socio-educative desfăşurate în penitenciar în special activităţi de pregătire pentru liberare din locurile de detenţie;
c) postpenitenciară – acordare de asistenţă persoanelor liberate din locurile de detenţie în scopul reintegrării lor în societate.

Beneficiarii probaţiunii sunt:
a) persoanele bănuite, învinuite, inculpate în privinţa cărora s-a solicitat referatul de evaluare psihosocială;
b) persoanele liberate condiţionat de răspunderea penală, conform art. 59 CP RM;
c) minorii liberaţi de răspunderea penală şi pedeapsa penală, conform art. 54, 93, 104 CP RM;
d) persoanele liberate de pedeapsa penală, conform art. 90, 91, 96 CP RM;
e) persoanele liberate din locurile de detenţie pe termen şi care au solicitat asistenţa postpenitenciară.
Astfel, din prevederile legislative rezultă că probaţiunea din Republica Moldova este parte a sistemului justiţiei penale, îndeplinind totodată şi unele funcţii ale asistenţei sociale.

Deschide

Categorie:

Despre autor

Igor Dolea

Sergiu Mărgărint

Victor Zaharia

Vladimir Popa