Cartografierea serviciilor sociale şi juridice pentru copiii şi tinerii în dificultate şi/sau în conflict cu legea

Serviciile sociale pentru copii şi tineri pot fi divizate în câteva categorii în dependenţă de prestatorul acestora: (I) instituţii publice, inclusiv organele de drept; (II) structuri intersectoriale, formate din reprezentanţii instituţiilor publice şi cele ale organizaţiilor neguvernamentale; (III) organizaţii neguvernamentale.
În toate cele 32 de raioane şi cele 3 municipii ale Republicii Moldova au fost organizate şi funcţionează Structuri teritoriale de asistenţă socială . Structurile teritoriale de asistenţă socială au fost constituite de Consiliul raional/municipal, în coordonare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF). Activitatea acestora este subordonată în plan administrativ Consiliului raional/municipal, iar în plan metodologic – MMPSF.

Category:

Despre autor

Diana Cheianu-Andrei

Diana Cheianu-Andrei

Igor Dolea

Igor Dolea

Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea