Cartografierea serviciilor sociale şi juridice pentru copiii şi tinerii în dificultate şi/sau în conflict cu legea

Serviciile sociale pentru copii şi tineri pot fi divizate în câteva categorii în dependenţă de prestatorul acestora: (I) instituţii publice, inclusiv organele de drept; (II) structuri intersectoriale, formate din reprezentanţii instituţiilor publice şi cele ale organizaţiilor neguvernamentale; (III) organizaţii neguvernamentale.
În toate cele 32 de raioane şi cele 3 municipii ale Republicii Moldova au fost organizate şi funcţionează Structuri teritoriale de asistenţă socială . Structurile teritoriale de asistenţă socială au fost constituite de Consiliul raional/municipal, în coordonare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF). Activitatea acestora este subordonată în plan administrativ Consiliului raional/municipal, iar în plan metodologic – MMPSF.

Categorie:

Despre autor

Diana Cheianu-Andrei

Igor Dolea