Curriculum de instruire a avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală

Convenţia cu privire la drepturile copilului prevede că in toate deciziile care ii privesc pe copii, fie că sunt luate de instituţii publice sau private de ocrotite socială, de către tribunale, autorităţi administrative sau de organe legislative, interesul superior al copilului trebuie să fie luat in considerare cu prioritate.
Atunci cand este determinat interesul superior al copilului, trebuie să se dea o pondere corespunzătoare părerii şi opiniei copilului implicat sau afectat; toate drepturile copilului, precum dreptul la demnitate, libertate şi tratament egal trebuie să fie respectate intotdeauna; trebuie să fie adoptată o abordare cuprinzătoare de către toate autorităţile relevante pentru a ţine cont de toate interesele implicate, inclusiv bunăstarea fizică şi psihică şi interesele legale, sociale şi economice ale copilului.

Orice copil suspectat sau acuzat de o incălcare a legii penale are cel puţin dreptul la următoarele garanţii: să fie prezumat nevinovat pană ce vinovăţia sa va fi stabilită legal; să fie informat prompt şi direct de acuzaţiile care i se aduc sau, dacă este cazul, prin intermediul părinţilor săi sau al reprezentanţilor legali şi să beneficieze de asistenţă juridică sau de orice altă asistenţă corespunzătoare pentru pregătirea şi prezentarea apărării sale; cauza sa să fie examinată fără intarziere de către o autoritate sau o instanţă judiciară competentă, independentă şi imparţială, după o procedură echitabilă conform prevederilor legii, in prezenţa asistenţei legale sau a oricărei alte asistenţe corespunzătoare şi, – dacă acest lucru nu este considerat contrar interesului superior al copilului, datorită in special varstei şi situaţiei sale – in prezenţa părinţilor săi sau a reprezentanţilor legali; să nu fie constrans să depună mărturie sau să mărturisească că este vinovat; să interogheze sau să facă să fie interogaţi martori ai acuzării şi să obţină aducerea şi interogarea de martori ai apărării, in condiţii de egalitate; dacă se dovedeşte că a incălcat legea penală, să poată face apel cu privire la decizie şi la orice măsură luată in consecinţă, in faţa unei autorităţi sau instanţe judecătoreşti superioare competente, independente şi imparţiale, conform legii; să fie asistat in mod gratuit de un interpret, daca nu inţelege sau nu vorbeşte limba utilizată; viaţa sa personală să fie in mod deplin respectată in toate fazele procedurii.

Deschide

Categorie:

Despre autor

Igor Dolea

Victor Zaharia