Respectarea drepturilor copiilor implicaţi în procesul de judecare a cauzelor penale

Prezentul raport de monitorizare este elaborat în cadrul proiectului „O mai bună protecţie şi suport pentru copiii din sistemul de justiţie. Dejudiciarizarea cauzelor penale în care sunt implicaţi copiii”, implementat de către Institutul de Reforme Penale cu susţinerea financiară a UNICEF-Moldova.
Monitorizarea a avut drept scop constatarea nivelului de respectare a drepturilor procesuale ale copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală si a modului de exercitare a drepturilor de către aceștia la etapa judecării cauzei. Pe lângă aceasta, raportul prezintă o analiză comparativă a evoluției situaţiei în domeniu, datele privind monitorizarea curentă fiind prezentate în paralel cu datele obținute în cadrul unei monitorizări similare desfășurate în perioada 05.10.2010 – 15.08.2011 la Judecătoria mun. Bălti.
În urma monitorizării au fost identificate problemele existente şi căile de soluţionare a acestora, raportul oferind recomandări pentru sporirea protecției copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală. Monitorizarea respectării drepturilor procesuale ale copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală este nu doar un exercițiu teoretic-doctrinar, ci şi o necesitate practică în vederea consolidării capacităţilor subiecţilor antrenaţi nemijlocit în realizarea justiţiei cu implicarea copiilor, dezvoltării mecanismelor naţionale şi locale de realizare a justiţiei pentru copii, precum şi contribuirii la protejarea drepturilor şi intereselor superioare ale copilului.
Constatările au fost făcute în baza analizei informaţiei colectate de către 7 monitori, pentru fiecare copil în parte, în funcție de statutul procesual al acestuia: inculpat, victimă/parte vătămată, martor. Datele pentru prezentul raport au fost colectate în urma asistării la ședințele de judecată desfășurate în judecătoriile din Căuşeni, Bălţi, Ungheni și Orhei între 25.01.2013 și 01.07.2013. În această perioadă monitorii au asistat la 142 de şedinţe de judecată (se au în vedere ședințele care nu au fost amânate din start), desfăşurate în cadrul a 59 de cauze penale cu implicarea a 83 de copii.
Atât activitatea de monitorizare, cât şi raportul pe marginea acesteia fac parte dintr-un complex de activităţi desfăşurate de către Institutul de Reforme Penale în domeniul justiţiei pentru copii. Astfel, în ultima perioadă au fost desfăşurate activităţi de promovare a alternativelor la detenţie, de consolidare a sistemului de acordare a asistenţei juridice pentru copii în sistemul de justiţie penală, de promovare a dejudiciarizării şi medierii în cauzele penale, de cercetare şi promovare a specializării subiecţilor şi instituţiilor de stat implicate în justiţia pentru minori, de dezvoltare a mecanismelor legale şi a programelor psihosociale de lucru cu copiii aflaţi în conflict cu legea.
Este de menţionat că în raioanele indicate IRP desfăşoară un program de promovare a dejudiciarizării cauzelor penale cu implicarea copiilor, program ce include identificarea resurselor locale pentru dezvoltarea serviciilor comunitare adresate copiilor care au comis o infracţiune şi din cauza vârstei nu pot fi traşi la răspundere penală sau copiii pasibili de răspundere penală, dar, în virtutea anumitor circumstanţe, pot fi reeducați prin aplicarea unor măsuri de constrângere cu caracter educativ, precum şi dezvoltarea mecanismului de colaborare intersectorială şi referire a copiilor (grup-ţintă) către serviciile disponibile în comunitate.

Deschide

Categorie:

Despre autor

Igor Dolea

Vasile Rotaru

Victor Zaharia