Raport de monitorizare a şedinţelor de judecată cu implicarea copiilor

Raportul îşi propune drept scop monitorizarea şi evaluarea respectării şi exercitării drepturilor procesuale ale copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală, în special la etapa judecării cauzei. Studiul analizează evoluţia situaţiei în domeniu, identifică problemele existente şi căile de soluţionare a acestora, oferind recomandări pentru eficientizarea procesului dat. Necesitatea de a monitoriza şi a evalua rezultatele şi impactul sistemului de justiţie asupra copilului apare nu doar ca o rigoare teoretică, ci şi ca o necesitate practică în vederea consolidării capacităţilor subiecţilor antrenaţi nemijlocit în realizarea justiţiei cu implicarea minorilor, dezvoltării mecanismelor naţionale şi locale de realizare a justiţiei pentru copii, precum şi contribuirii la protejarea drepturilor şi intereselor supreme ale copilului.

Au fost luate în considerare şi obiectivele din cadrul Planului Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011-2014, cum ar fi: eficientizarea sistemului de justiţie pentru minori, asigurarea întreţinerii eficiente a minorilor, dezvoltarea sistemului de servicii sociale adresate copilului, dar şi consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale în vederea protecţiei drepturilor copilului.

Categorie:

Despre autor

Igor Dolea