Codul de etică al consilierului de probaţiune

Codul de etică al consilierului de probaţiune urmărește con-solidarea instituţiei probaţiunii în Republica Moldova, promovarea valorilor de conduită profesională a personalului din domeniul probaţiunii, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale beneficiarilor probațiunii

Deschide

Categorie:

Despre autor

Open Society Institute