Codul de procedură penală al republicii moldova (comentariu aplicativ)

Scopul propus a fost elaborarea unui instrument de lucru util, pentru cei care gestionează un dosar penal. Acest fapt a determinat renunțarea, pe cât a fost posibil, la doctrină și punerea accentului pe norme și jurisprudență.
La unele articole au fost prezentate standardele internaționale cu indicarea datei la care Republica Moldova a aderat.
Am considerat necesar de a prezenta, în măsura posibilităților, standardele elaborate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și expuse în jurisprudența sa (echr.coe.int. hudoc).
În același mod s-a procedat și cu jurisprudența Curții Constituționale (www.constcourt.md cc doc).
Au fost analizate și norme interne, ce se conțin în diferite acte (coduri, legi, hotărâri ale CSM, hotărâri de guvern etc.) și pot contribui la clarificarea unor aspecte procesuale.
Este expus și rezultatul activității CJS materializat în hotărârile explicative ale Plenului, recomandări, avize consultative sau decizii pe cauze concrete. Deciziile CSJ emise până în 2010 au fost selectate din lucrarea Jurisprudența Curții Supreme de Justiție în materie penală 2008-2010, Chișinău, 2012. Cele emise ulterior sunt plasate pe www.csj.md.
Sperăm că vor fi utile în acest sens referințele la jurisprudența instanțelor din alte țări, cum ar fi Curtea Constituțională a Germaniei și Curtea Constituțională a României și jurisprudența instanțelor judecătorești române. Jurisprudența Curții Constituționale a Germaniei a fost selectată din lucrarea: Selecție de decizii ale Curții Constituționale a Germaniei, București, C.H.Beck, 2014.

Jurisprudența Curții Constituționale a României de până la 30 noiembrie 2011 a fost selectată din lucrarea: Tudorel Toader. Constituția României reflectată în jurisprudența constituțională, București, Hamangiu, 2011. Jurisprudența ulterioară poate fi consultată pe site-ul www.ccr.ro.
Jurisprudența instanțelor judecătorești române a fost selectată din diferite lucrări, la care se face referință direct în text. Jurisprudența se referă și la norme din vechiul Cod de procedură penală al României, dar care prezintă interes şi în prezent.
Evidențierea unor sintagme din note ne aparține și a avut ca scop facilitarea unei identificări rapide a problemei abordate.
Textul Codului este expus cu modificările operate până la 1 septembrie 2016.

Deschide

Categorie:

Despre autor

Igor Dolea