Respectarea drepturilor persoanelor aflate în arest preventiv

Detenţia preventivă rămîne a fi o problemă, care forte a societăţii moldoveneşti. Constatările instanţelor şi monitorizărilor internaţionale identifică existenţa multiplelor probleme în această sferă a justiţiei penale.
Experienţa acumulată sugerează că metodele eficiente de ameliorare a acestor probleme este monitorizarea locurilor de detenţie preventivă, identificarea problemelor prin realizarea diferitor studii şi cercetări precum şi interveniea în caz de necesitate, sensibilizarea opiniei publice, promovarea reformelor, propuneri de lege ferenda sau contribuirea la elaborarea de acte normative.

Categorie:

Despre autor

Alexandru Cebanas

Elena Croitor

Igor Dolea

Vasile Rotaru

Veronica Mihailov

Victor Zaharia