Convenţia civilă privind corupţia

Convenţia civilă privind corupţia

Statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state şi Comunitatea Europeană, semnatare ale prezentei Convenţii ,considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi;
Conştiente de importanţa întăririi cooperării internaţionale în lupta împotriva corupţiei;
Subliniind faptul că, corupţia reprezintă o gravă ameninţare pentru supremaţia legii, democraţie şi drepturile omului, echitate şi dreptate socială, împiedică dezvoltarea economică şi pune în pericol funcţionarea corectă şi cinstită a economiei de piaţă;
Recunoscând consecinţele negative ale corupţiei asupra individului, întreprinderilor şi statelor, precum şi asupra instituţiilor internaţionale;
Convinse de importanţa pentru dreptul civil de a contribui la lupta împotriva corupţiei, în special permiţând persoanelor care au suferit un prejudiciu să obţină o reparaţie echitabilă;
Amintind concluziile şi rezoluţiile celei de a 19-a (Malta, 1994), a 21-a (Republica Cehă, 1997) şi a 22-a (Moldova, 1999) Conferinţă a miniştrilor europeni ai justiţiei;
Ţinând seama de Programul de acţiune împotriva corupţiei adoptat de Comitetul Miniştrilor în noiembrie 1996;
Ţinând, de asemenea, seama de studiul de fezabilitate privind elaborarea unei convenţii asupra acţiunilor civile pentru compensarea prejudiciilor rezultând din fapte de corupţie, aprobat de Comitetul Miniştrilor în februarie 1997;
Având în vedere Rezoluţia (97) 24 privind cele 20 de principii directoare pentru lupta împotriva corupţiei, adoptată de Comitetul Miniştrilor în noiembrie 1997, la cea de a 101-a sesiune a sa, Rezoluţia (98) 7 referitoare la autorizaţia de a realiza Acordul parţial şi extins care înfiinţează “Grupul statelor împotriva corupţiei – GRECO” adoptată de Comitetul Miniştrilor în mai 1998, la cea de a 102-a sesiune a sa şi Rezoluţia (99) 5 care instituie GRECO, adoptată la 1 mai 1999;
Amintind Declaraţia finală şi Planul de acţiune adoptate de şefii de stat şi de guvern ai Consiliului Europei cu prilejul celui de al 2-lea Summit de la Strasbourg, în octombrie 1997;
Am convenit asupra celor ce urmează în CONVENŢIA CIVILĂ PRIVIND CORUPŢIA .

Deschide