Protocol adiţional la Convenţia penală privind corupţia

Protocol adiţional la Convenţia penală privind corupţia

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte State semnatare ale prezentului Protocol,considerând că este oportun să se completeze Convenţia penală privind corupţia (STE nr. 173, denumită în continuare „Convenţia”) pentru prevenirea şi lupta împotriva corupţiei; Considerând, de asemenea, că prezentul Protocol va permite o punere în aplicare mai largă a Programului de acţiune împotriva corupţiei din 1996, au convenit asupra următoarelor prevederi din Protocol adiţional la Convenţia penală privind corupţia.

Deschide