Convenţia privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională

Convenţia privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională

Statele membre ale Consiliului Europei şi alte State semnatare ale prezentei Convenţii , considerând că, scopul Consiliului Europei este de a realiza o legătură mai strânsă între membrii săi,convinşi de necesitatea de a urma o politică penală comună care ar tinde spre protecţia societăţii, considerând că, lupta contra criminalităţii grave, care devine din ce în ce mai mult o problemă internaţională, cere folosirea metodelor moderne şi eficace la nivel internaţional, estimând că, una din aceste metode este privarea delicventului de veniturile provenite din activitatea infracţională, considerând că, în vederea atingerii acestui obiectiv ar trebui de instituit un sistem satisfăcător de cooperare internaţională, au convenit asupra celor ce urmează în Convenţia privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională.

Deschide