Raport privind noul sistem de evaluare a performanţelor judecătorilor

Legea nr. 154 din 05 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor stabileşte scopul, formele şi aspectele generale ale procedurii de evaluare a performanţelor judecătorilor, precizand că, Consiliul Superior al Magistraturii va dezvolta criterii detaliate de evaluare a performanţelor judecătorilor, inclusiv limitele procedurii de evaluare, metodologia, perioada şi procedura de evaluare, sursele şi metodele de colectare a informaţiilor relevante pentru procesul de evaluare.
In Recomandările de la Kiev privind independenţa judiciară in Europa de Est, Caucazul de Sud şi Asia Centrală (adoptate in iunie 2010) se menţionează că „[…] evaluarea performanţei judecătorilor va trebui să fie in primul rand una calitativă şi să fie axată pe capacităţile lor, inclusiv pe competenţa profesională (cunoaşterea legii, capacitatea de a conduce procesul de judecată, capacitatea de a emite hotărari motivate), competenţa personală (capacitatea de a face faţă volumului de lucru, capacitatea de a lua hotărari, deschiderea faţă de tehnologiile noi), competenţa socială (abilitatea de a media, respectul faţă de părţile implicate) şi, pentru posibila promovare la o funcţie administrativă – competenţa de a conduce[…]”.
Judecătorii nu vor fi evaluaţi nici intr-o circumstanţă pentru conţinutul hotărarilor sau verdictelor lor (fie direct, fie prin calcularea ratelor de anulări). […] Statisticile cu privire la eficienţa activităţilor instanţei vor fi utilizate in principal in scopuri administrative şi vor servi doar ca unul dintre factorii de evaluare a judecătorilor. Evaluările judecătorilor pot fi folosite pentru acordarea ajutorului judecătorilor in identificarea unor activităţi ale lor pe care ar dori să le amelioreze, cat şi in scopuri de posibilă promovare […].

Categorie:

Despre autor

Igor Dolea