Jurisprudența CEDO și interesele copilului

Studierea în permanență a bogatului arsenal de hotărîri a Curții Europene a Drepturilor Omului este un element indispensabil la formarea inițială și continuă a juriștilor naționali. Îndeosebi, actualmente cînd jurisprudența CtEDO a devenit parte a sistemului național avînd prioritate asupra normelor interne, cunoașterea suficientă a poziției instanței internaționale asupra diferitor probleme juridice este determinantă la pronunțarea unor hotărîri legale și echitabile.
În Republica Moldova continuă să se întreprindă măsuri pentru a familiariza juriștii cu opera Curții Europene. O modalitate eficientă, care și-a dovedit viabilitatea, este și publicarea în limba română a unor extrase din jurisprudență, care pot facilita corectitudinea și conformitatea cu prevederile Convenției a hotărîrilor luate la nivel național.

Pentru o mai eficientă utilizare, jurisprudența CtEDO se publică fie pe anumite aspecte a drepturilor omului, fie pe articolele Convenției.
Publicația dată cuprinde unele extrase din hotărîri pe un anumit domeniu deosebit de sensibil – drepturile copilului. Pentru o mai comodă utilizare s-a decis ca materialul să fie sistematizat pe articolele Convenției cu indicarea dreptului concret menționat de Curtea Europeană. Așadar, în funcție de articolul convenției s-au pus în discuție asemenea drepturi ca dreptul de a se naște; obligații pozitive de a proteja viața; obligații pozitive de a investiga decesul persoanei; victime indirecte a încălcării dreptului la viață; examenele medicale prenatale; tortura; obligații pozitive în materia art. 3; pedepsele corporale; violența sexuală; tratamentul în timpul detenției; izolare socială; munca forțată; detenție preventivă; plasament special; interogarea; proces echitabil; pensie alimentară; paternitatea; adopția; copiii în instituții publice; custodia; proprietatea și instruirea copiilor ș.a.

După cum e și firesc într-o hotărîre , Curtea poate constata încălcarea drepturilor protejate de mai multe articole ale Convenției. În lucrare s-au păstrat aceste referințe ale Curții.
De remarcat că la pregătirea lucrării au fost utilizate mai multe surse, inclusiv din diferite limbi. Din aceste considerente textul din lucrare poate fi catalogat ca o traducere neoficială. În situația cînd o speță din practică are tangențe comune cu situația examinată de către Curte și redată în extras, recomandăm studierea integrală a hotărîrii.
Ramînem cu speranța că lucrarea va fi utilă atît pentru cei care aplică în activitatea lor normele juridice dar și pentru cei care le studiază.

Categorie:

Despre autor

Igor Dolea

Victor Zaharia