Mecanismul de dejuciarizare în Republica Moldova

Mecanismul de dejuciarizare în Republica Moldova

Pentru a contribui la dezvoltarea unor practici noi de reacţionare la delincvenţa juvenilă, ân anul 2012 Institutul de Reforme Penale a iniţiat Proiectul „O mai bună protecţie a copiilor în sistemul de justiţie al Republicii Moldova. Dejudiciarizarea cauzelor penale”, implementat în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF-Moldova. În cadrul Proiectului au fost elaborate instrumentele de lucru și recomandările metodice pentru identificarea și protecţia copiilor оn conflict cu legea și a celor sub vîrsta răspunderii penale; au fost instruiţi specialiști care lucrează cu și pentru copiii оn contact cu sistemul de justiţie; a fost facilitată cooperarea dintre instituţii la
nivel local оn Bălţi, Ungheni, Orhei, Căușeni și Leova; au fost revizuite unele categorii de servicii de suport pentru copiii оn conflict cu legea și cei sub vîrsta răspunderii penale și au fost create servicii noi оn 5 raioane; au fost monitorizate ședinţe de judecare a cauzelor penale ce implicau copii în conflict cu legea, copii victimă sau martori ai infracţiunii; opinia publică generală și factorii de decizie au fost cu regularitate informaţi și sensibilizaţi prin materiale publicitare
(pliante, broșuri, calendare, spoturi publicitare), dar și mese rotunde și conferinţe.

Deschide