Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica Moldova

Prezentul studiu a fost realizat prin utilizarea mai multor instrumente. În cadrul cercterării au fost elaborate chestionare pentru două categorii de respondenţi: copii aflați în conflict cu legea și specialiști în domeniul justiției pentru copii.
În primul rând, au fost intervievaţi 100 de copii în conflict cu legea (dintre care: 60 condamnaţi cu termen de probă şi 40 condamnaţi la privaţiune de libertate din Penitenciarul nr. 2 din Lipcani şi Izolatorul de detenţie preventivă nr.13 din Chişinău).

Interviurile au permis evaluarea particularităţilor mediului familial, condiţiilor de viaţă, predispoziţiei părinţilor pentru educarea copiilor; mediului – şcoala, prietenii, timpul liber. În acelaşi context, s-a încercat a constata atitudinea copilului faţă de fapta săvârşită, influenţa mediului şi a familiei la săvârşirea faptei, perceperea atitudinii celor care-l înconjoară faţă de sine şi faţă de fapta comisă.
În al doilea rând, au fost intervievaţi mai mult de 60 de specialişti implicaţi în prevenirea şi tratamentul delincvenţei juvenile: judecători, procurori, poliţişti, asistenţi sociali, psihologi, consilieri de probaţiune.

La interviuri s-a aplicat ghidul de interviu, format dintr-o componentă generală pentru toţi experţii şi o componentă specializată atribuită în dependenţă de funcţia şi domeniul în care activează expertul. Scopul propus a fost evaluarea particularităţilor fenomenului, a eficacității măsurilor de prevenire a acestuia, a mecanismului de recuperare şi reintegrare socială a copilului precum și definirea portretului delincventului minor. S-a încercat, de asemenea, analiza lacunelor legislative şi instituţionale existente în domeniul controlului asupra delincvenţei juvenile.
Au fost realizate 10 focus grupuri cu poliţiştii de sector pentru a putea construi un tablou mai real privind structura calitativă a fenomenului delincvenţei juvenile şi a factorilor ce o influenţează.

O componentă separată a studiului a fost analiza statisticilor, începând cu anul 2000, pentru a constata evoluţia cantitativă dar şi calitativă a faptelor comise de copii. Statisticile utilizate sunt preluate din informaţiile publice. Pentru a constata atitudinea copiilor care nu au fost niciodată în conflict cu legea penală, s-au propus probe de creaţie, realizate prin eseuri tematice, pentru elevii claselor a IX-a – a XII-a privind problemele ce ţin de drept şi de normele de convieţuire socială.
În cadrul cercetării a fost întreprinsă încercarea de a evidenția cele mai importante teorii privind delincvența juvenilă şi a stabili în ce măsură acestea îşi găsesc confirmare în realitatea din Republica Moldova.

Categorie:

Despre autor

Igor Dolea

Mariana Buciucianu-Vrabie

Valentina Priţcan

Victor Zaharia