Cooperarea pentru identificarea şi protecţia copiilor vulnerabili sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea

În cadrul Proiectului „O mai bună protecţie a copiilor în sistemul de justiţie al Republicii Moldova. Dejudiciarizarea cauzelor penale”, implementat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF-Moldova, în perioada 2012-2015 au fost elaborate instrumente de lucru şi recomandări metodice pentru identificarea şi protecţia copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale; au fost instruiţi specialiştii care lucrează cu şi pentru copiii în contact cu sistemul de justiţie; a fost facilitată cooperarea la nivel local între instituţiile din Bălţi, Ungheni, Orhei, Căuşeni şi Leova; au fost revizuite unele categorii de servicii de suport pentru copiii în conflict cu legea şi cei sub vârsta răspunderii penale fiind create servicii noi în 5 raioane; au fost monitorizate şedinţele de judecare a cauzelor penale ce implicau copii în conflict cu legea, copii victimă sau martori ai infracţiunii; opinia publică generală şi factorii de decizie au fost cu regularitate informaţi şi sensibilizaţi prin materiale publicitare (pliante, broşuri, calendare, spoturi publicitare), inclusiv cu organizarea meselor rotunde şi conferinţelor.

La nivel local, în mun. Bălţi, r-nele Ungheni, Orhei, Căuşeni şi Leova au fost identificate anumite constrângeri în activitatea sistemului de justiţie şi a instituţiilor de protecţie a copilului atunci când se încerca excluderea cât de curând posibil a copilului din sistemul tradițional de justiţie. Totodată, au fost dezvoltate mai multe practici pozitive. Astfel, în mun. Bălţi şi în raionul Ungheni au fost aprobate mecanisme locale de referire a copiilor în conflict cu legea şi a celor sub vârsta răspunderii penale; cu participarea specialiştilor, în Căuşeni şi Ungheni au fost elaborate programe locale de prevenţie primară şi secundară a delincvenţei juvenile.
La solicitarea specialiştilor, a fost elaborat prezentul instrument de cooperare pentru identificarea şi protecţia copiilor vulnerabili sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea, destinat să faciliteze interacţiunea la nivel local a instituţiilor din domeniul justiţiei şi a celor din comunitate, aşa încât copiii să beneficieze de o mai bună protecţie. În opinia specialiştilor, cunoscând clar care sunt competenţele funcţionale, anumite criterii şi indicatori de activitate, am putea responsabiliza pe fiecare să acţioneze cu diligenţă (individual sau în parteneriat).

Deschide

Categorie:

Despre autor

Arina Ţurcan

Victor Zaharia