Drept administrativ român

Drept administrativ român

CUPRINS
CUPRINS…………………………………………………………………………………………………..4
CAPITOLUL I – Noţiuni generale despre administraţie şi drept administrativ……………………………………………………………………………………11
Secţiunea 1. Statul şi administraţia publică………………………………………………..11
1. Preliminarii ………………………………………………………………………………………………………11
2. Puterile statului………………………………………………………………………………………………….12
3. Conceptul de administraţie publică………………………………………………………………………16
4. Fenomenul administrativ…………………………………………………………………………………….17
Secţiunea 2. Definiţia şi scopul administraţiei publice…………………………………19
2. Scopul administraţiei …………………………………………………………………………………………20
3. Mijloacele activităţilor administrative…………………………………………………………………..21
Secţiunea 3. Cercetarea ştiinţifică a administraţiei publice………………………….23
2. Ştiinţa administraţiei şi dreptul administrativ…………………………………………………………24
3. Doctrina administrativă străină ……………………………………………………………………………25
4. Doctrina administrativă în România……………………………………………………………………..27
5. Institutul de Ştiinţe Administrative al României şi Revista de drept public……………….27
CAPITOLUL II – Dreptul aplicabil administraţiei……………………………………..29
Secţiunea 1. Probleme generale privind dreptul aplicabil administraţiei……….29
Secţiunea 2. Dreptul administrativ român………………………………………………….33
1. Evoluţia reglementărilor juridice aplicabile administraţiei publice române……………….33
2. Obiectul şi definiţia dreptului administrativ. …………………………………………………………34
3. Definiţia dreptului administrativ………………………………………………………………………….37
4. Trăsăturile dreptului administrativ român……………………………………………………………..38
5. Evoluţia dreptului administrativ român…………………………………………………………………39

Deschide