Drept administrativ

Răspunderea juridică a avocaţilor

Pentru a contribui la o mai bună informare şi înţelegere a unor aspecte importante ce ţin de profesia juridică, Asociaţia Avocaţilor Americani Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI) a susţinut publicarea unor îndrumare pentru avocaţi şi avocaţii-stagiari. Acest îndrumar este ultimul dintr-o serie de patru îndrumare care s-au referit la (1) principiile fundamentale ale avocaturii... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Raspunderea_juridica_a_avocatilor.pdf" text="Deschide" ]

Continuați lectură →

Drept administrativ român

CUPRINS CUPRINS.................................................................................................................4 CAPITOLUL I - Noţiuni generale despre administraţie şi drept administrativ................................................................................................11 Secţiunea 1. Statul şi administraţia publică........................................................11 1. Preliminarii .....................................................................................................................11 2. Puterile statului................................................................................................................12 3. Conceptul de administraţie publică.................................................................................16 4. Fenomenul administrativ.................................................................................................17 Secţiunea 2. Definiţia şi scopul administraţiei publice.......................................19 2. Scopul administraţiei ......................................................................................................20 3. Mijloacele activităţilor administrative.............................................................................21 Secţiunea 3. Cercetarea ştiinţifică a administraţiei publice...............................23 2. Ştiinţa administraţiei şi dreptul administrativ..................................................................24 3. Doctrina administrativă străină .......................................................................................25 4. Doctrina administrativă în România................................................................................27 5. Institutul de Ştiinţe Administrative al României şi Revista de drept public...................27 CAPITOLUL II - Dreptul aplicabil administraţiei............................................29 Secţiunea 1. Probleme generale privind dreptul aplicabil administraţiei..........29 Secţiunea 2. Dreptul administrativ...

Continuați lectură →

Drept administrativ. Partea I

Partea a I-a Introducere în dreptul administrativ şi în ştiinţa administraţiei Capitolul I: Aspecte generale…………………………………......................................4 § 1. Noţiuni fundamentale pentru studiul dreptul administrativ…………………………4 § 2. Teste de autoevaluare……………………………………………..............................8 Capitolul II: Executivul şi administraţia publică……………………………………......11 § 1. Relaţia executiv – administraţie publică…………………………………………...11 § 2. Rolul executivului în dreptul public contemporan…………………………………13 § 3. Noţiunea de autoritate publică potrivit Constituţiei României…………………….18 § 4. Noţiunea de administraţie publică potrivit Constituţiei României ………………...19 § 5. Sfera administraţiei publice potrivit art. 52 din Constituţia României…………......20 § 6. Definiţia şi trăsăturile administraţiei publice………………………………………21 § 7. Teste de autoevaluare……………………………………………............................22 [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Drept-administrativ.-Partea-I.pdf" ]

Continuați lectură →

Drept administrativ şi administraţie publică

CUPRINS CUVÂNT ÎNAINTE.................................................................................................................6 CAPITOLUL I. DREPTUL ADMINISTRATIV. NORMELE, IZVOARELE SI RAPORTURILE DE DREPT ADMINISTRATIV............................................................... 7 1.1. Noţiunea şi obiectul Dreptului administrativ .................................................................. 7 1.2. Normele de drept administrativ ....................................................................................... 7 1.3. Izvoarele dreptului administrativ..................................................................................... 9 1.4. Raportul de drept administrativ..................................................................................... 10 CAPITOLUL II. ACTELE ADMINISTRATIVE............................................................... 12 2.1. Noţiunea şi trăsăturile caracteristice ale actelor administrative.................................. 12 2.2. Categorii de acte administrative.................................................................................... 13 2.3. Legalitatea actelor administrative................................................................................. 14 2.4. Condiţii de valabilitate privind emiterea actelor administrative .................................. 15 2.5. Aplicarea actelor administrative ................................................................................... 16 2.6. Suspendarea, retragerea şi desfiinţarea actelor administrative.................................... 17 [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Drept-administrativ-şi-administraţie-publică.pdf" ]

Continuați lectură →

Drept administrativ-sinetză. Partea a II

Dreptul administrativ – ramură a dreptului public Dreptul public este format din totalitatea normelor juridice adoptate sau emise de autorităţile statului prin care se realizează sarcinile şi competenţele celor trei puteri – legislativă, executivă şi judecătorească. Aceste norme sunt ordonate, în principal, în raport de obiectul lor, în ramuri ale dreptului public. Din dreptul public fac parte următoarele ramuri de drept: constituţional, administrativ, penal, procesual civil, procesual penal, internaţional public, financiar. Celelalte ramuri ale dreptului alcătuiesc dreptul privat. Principalele deosebiri între normele de drept public şi cele de drept privat sunt următoarele: ... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Drept-administrativ-sinetză.-Partea-a-II.pdf" ]

Continuați lectură →

Drept administrativ-suport de curs

Cuprins: 1. NOŢIUNI FUNDAMENTALE......................................................................................... 2 2. RELAŢIA GUVERNARE - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ROLUL EXECUTIVULUI ÎN DREPTUL PUBLIC CONTEMPORAN ............................................................................................. 4 3. NOŢIUNILE DE AUTORITATE PUBLICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ POTRIVIT CONSTITUŢIEI. IDENTIFICAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ............................................................................................. 6 4. DREPT ADMINISTRATIV – OBIECT, DEFINIŢIE, TRĂSĂTURI, IZVOARE .......................................... 8 4.1. OBIECTUL DREPTULUI ADMINISTRATIV ............................................................................................ 8 4.2. DEFINIŢIA DREPTULUI ADMINISTRATIV ........................................................................................... 10 4.3. TRĂSĂTURILE DREPTULUI ADMINISTRATIV ..................................................................... 10 4.4. IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV ......................................................................... 11 [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Drept-administrativ-suport-de-curs.pdf" ]

Continuați lectură →