Dreptul la libertatea personală de Albert Venn Dicey


Autorul acestei lucrări , Albert Venn Dicey(1835-1922) este fără îndoială unul dintre cei mai importanți și cei mai puțin ,, erodați,, autori de studiu de drept constituțional. Această lucrare a fost tradusă tîrziu în limba română, datorită incompatibilității constituționalismului britanic cu cel
...

Detalii

Colecție de Acte Normative Române din 1865


Respectiva culeger cuprinde: Codul Civil, Codul Comercial, Codul Penal și Procedura Penală. În anexă regăsim legi, decrete, regulamente culese din edițiile oficiale din anii 1859 - 1865.
...

Detalii

Analiza sistemului de protecţie a copiilor în situaţii de risc şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească


Cuprins: 1. Context 2. Standarde internaționale și naționale privind protecția copilului 3. Sistemul actual de prevenire a separării copilului de familie 4. Formele de protecție a copiilor în situații de risc și cei rămași fără ocrotire părintească 4.1. Adopția... Sistemului de protecţie a
...

Detalii

Strategia Uniunii Avocaţilor pentru perioada 2012-2015


Categoria: Drept privat » Dreptul civil / publicat: 31-03-2014, 12:04

Strategia Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova pentru perioada 2012-2015 este elaborată în vederea consolidării instituţiei avocaturii în Republica Moldova, pentru a ridica reputaţia avocaţilor în societate, pentru a asigura administrarea eficientă a instituţiei avocaturii şi implicarea mai
...

Detalii

Răspunderea juridică a avocaţilor


Pentru a contribui la o mai bună informare şi înţelegere a unor aspecte importante ce ţin de profesia juridică, Asociaţia Avocaţilor Americani Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI) a susţinut publicarea unor îndrumare pentru avocaţi şi avocaţii-stagiari. Acest îndrumar este ultimul dintr-o
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY