Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica Moldova

Prezentul studiu a fost realizat prin utilizarea mai multor instrumente. În cadrul cercterării au fost elaborate chestionare pentru două categorii de respondenţi: copii aflați în conflict cu legea și specialiști în domeniul justiției pentru copii.
În primul rând, au fost intervievaţi 100 de copii în conflict cu legea (dintre care: 60 condamnaţi cu termen de probă şi 40 condamnaţi la privaţiune de libertate din Penitenciarul nr. 2 din Lipcani şi Izolatorul de detenţie preventivă nr.13 din Chişinău).

Interviurile au permis evaluarea particularităţilor mediului familial, condiţiilor de viaţă, predispoziţiei părinţilor pentru educarea copiilor; mediului – şcoala, prietenii, timpul liber. În acelaşi context, s-a încercat a constata atitudinea copilului faţă de fapta săvârşită, influenţa mediului şi a familiei la săvârşirea faptei, perceperea atitudinii celor care-l înconjoară faţă de sine şi faţă de fapta comisă.
În al doilea rând, au fost intervievaţi mai mult de 60 de specialişti implicaţi în prevenirea şi tratamentul delincvenţei juvenile: judecători, procurori, poliţişti, asistenţi sociali, psihologi, consilieri de probaţiune.

La interviuri s-a aplicat ghidul de interviu, format dintr-o componentă generală pentru toţi experţii şi o componentă specializată atribuită în dependenţă de funcţia şi domeniul în care activează expertul. Scopul propus a fost evaluarea particularităţilor fenomenului, a eficacității măsurilor de prevenire a acestuia, a mecanismului de recuperare şi reintegrare socială a copilului precum și definirea portretului delincventului minor. S-a încercat, de asemenea, analiza lacunelor legislative şi instituţionale existente în domeniul controlului asupra delincvenţei juvenile.
Au fost realizate 10 focus grupuri cu poliţiştii de sector pentru a putea construi un tablou mai real privind structura calitativă a fenomenului delincvenţei juvenile şi a factorilor ce o influenţează.

O componentă separată a studiului a fost analiza statisticilor, începând cu anul 2000, pentru a constata evoluţia cantitativă dar şi calitativă a faptelor comise de copii. Statisticile utilizate sunt preluate din informaţiile publice. Pentru a constata atitudinea copiilor care nu au fost niciodată în conflict cu legea penală, s-au propus probe de creaţie, realizate prin eseuri tematice, pentru elevii claselor a IX-a – a XII-a privind problemele ce ţin de drept şi de normele de convieţuire socială.
În cadrul cercetării a fost întreprinsă încercarea de a evidenția cele mai importante teorii privind delincvența juvenilă şi a stabili în ce măsură acestea îşi găsesc confirmare în realitatea din Republica Moldova.

Category:

Despre autor

Igor Dolea

Igor Dolea

Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea Igor Dolea

Mariana Buciucianu-Vrabie

Mariana Buciucianu-Vrabie

Valentina Priţcan

Valentina Priţcan

Victor Zaharia

Victor Zaharia