Drept fiscal

Dreptul fiscal

Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, este format din totalitatea actelor normative ce reglementează raporturile juridice fiscale care se nasc, se modifică şi se sting în procesul colectării impozitelor şi taxelor de la contribuabili. Dreptul fiscal este o ramură a dreptului public. Raporturile juridice fiscale se nasc în procesul colectării impozitelor şi taxelor, sau al administrării acestora. Administrarea impozitelor şi taxelor este o noţiune legală folosită de codul de procedură fiscală, a cărei arie de acoperire este însă mult mai largă, având în vedere nu numai colectarea, dar şi înregistrarea fiscală, declararea impozitelor, inspecţia fiscală şi contenciosul fiscal. Subiect al impunerii este orice persoană fizică sau juridică (de drept...

Continuați lectură →