Criminologie

Criminologie preventivă

Criminalitatea mondială, caracterizată prin coexistenţa formelor clasice de inadaptare economică şi culturală, a celor hiperadaptate ale criminalităţii organizate şi a celei în "gulere albe" şi prin apariţia unor forme noi, de la o etapă la alta, preocupă tot mai mult forurile statale şi suprastatale, instituţiile specializate, oamenii de ştiinţă... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Criminologie-preventivă.pdf" ]

Continuați lectură →

Reacţia socială

Istoria preocupărilor provocate de săvârşirea faptelor antisociale îşi are originea în negura timpurilor antice. Acest început nu a fost marcat nici de teorii asupra crimei şi nici de studiul răufăcătorului, ci de unul din cele mai puternice sentimente ancestrale: teama determinată de instinctul de conservare. Problematica infracţionalităţii, infractorilor şi a reacţiei sociale antiinfracţionale a evoluat o dată cu progresele realizate de umanitate, căpătând contur cu adevărat ştiinţific în perioada modernă, mai exact, în ultimele decenii. Această afirmaţie este susţinută de faptul că, deşi cercetarea ştiinţifică asupra cauzelor criminalităţii făcuse progrese serioase în prima jumătate a secolului XX, rezultatele obţinute au fost luate în considerare într-o mică măsură...

Continuați lectură →

Teoriile cauzalităţii-marile curente în criminologie

Evoluţia criminologiilor specializate către criminologia generală s-a desfăşurat, cel mai adesea, sub semnul unor acerbe lupte de idei. Confruntările de opinii au avut un rol pozitiv, propulsând teoriile care s-au impus din punct de vedere ştiinţific pentru momentul concret istoric în care au fost lansate, creând curente noi de gândire ştiinţifică, dar generând uneori şi controverse din care criminologia a avut de câştigat. Problema tratării marilor curente în criminologie este deosebit de sensibilă deoarece se întâmplă frecvent ca oamenii de ştiinţă care au o orientare comună în problemele esenţiale ale domeniului cercetat să aibă opinii diferite în privinţa altor aspecte ale aceluiaşi domeniu... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Teoriile-cauzalităţii-marile-curente-în-criminologie.pdf" ]

Continuați lectură →

Revista de criminologie,criminalistică şi penologie nr.2 din 2010

Cuprins: Criminologie. Gheorghe ALECU Reflecţii de ordin teoretic şi juridic asupra traficului şi consumului ilicit de droguri. Aspecte privind evoluţia şi tendinţele manifestate de traficul ilicit şi abuzul de droguri la nivel naţional şi internaţional Simona MIHAIU Instituţionalizarea programelor de dezvoltare a inteligenţei emoţionale – metodă de prevenire a delincvenţei juvenile Maria PESCARU Analiza etiologică a delincvenţei juvenile în România... Criminalistică. Cosmin RADU Metodologia de cercetare în cauzele privind accidentele de muncă din sectorul petrolier (foraj, extractie ). Aspecte teoretice şi practice Radu CONSTANTIN Afacerea Dreyfus. Istorie şi criminalistică Bogdan FLORESCU Consideraţii privind expertizarea înscrisurilor redactate într-o limbă străină... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Revista-de-criminologiecriminalistică-şi-penologie-nr.2-din-2010.pdf"...

Continuați lectură →

Corupţia: reglementări de drept,activităţi de prevenire şi combatere

Cuprins: Capitolul I Accepţiuni privind noţiunile de “corupţie” şi “infracţiune de corupţie” Secţiunea I Definirea corupţiei Secţiunea a II-a Infracţiuni de corupţie Secţiunea a III-a Infracţiunea de luare de mită Secţiunea a IV-a Infracţiunea de mijlocire a mituirii Secţiunea a V-a Infracţiunea de dare de mită... [maxbutton id="1" url="https://cj.md/wp-content/uploads/2019/01/Corupţia-reglementări-de-dreptactivităţi-de-prevenire-şi-combatere.pdf" ]

Continuați lectură →

Delincvenţa Juvenilă: probleme actuale și căi de soluționare

CUPRINS Introducere ....................................................................................................5 Capitolul I. Tratamentul penal al minorilor § 1. Sorgintea noţiunilor de “delincvenţă juvenilă” şi “minoritate penală” şi a constituirii unei tratări penale distincte ..............................14 § 2. Evoluţia conceptului de minoritate penală ............................................22 § 3. Răspunderea penală a minorilor conform legislaţiei autohtone .............31 § 4. Tratamentul penal al minorilor în legislaţiile unor state ........................45 Capitolul II. Personalitatea delincventului minor: concept şi aspecte psihologice, sociale şi biopsihice § 1. Personalitatea delincventului juvenil: la confluenţa factorilor psihologici şi psihosociali ......................................................................82 § 2. Coraportul aspectelor sociale şi biologice ale personalităţii criminalului minor şi rolul factorilor psihici în etiologia criminală ...........................88 § 3. Condiţiile prenatale şi...

Continuați lectură →