Raport de monitorizare a şedinţelor de judecată cu implicarea copiilor


Categoria: Publicaţii / publicat: 6-11-2013, 16:18

Raport de monitorizare a şedinţelor de judecată cu implicarea copiilorRaportul îşi propune drept scop monitorizarea şi evaluarea respectării şi exercitării drepturilor procesuale ale copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală, în special la etapa judecării cauzei. Studiul analizează evoluţia situaţiei în domeniu, identifică problemele existente şi căile de soluţionare a acestora, oferind recomandări pentru eficientizarea procesului dat. Necesitatea de a monitoriza şi a evalua rezultatele şi impactul sistemului de justiţie asupra copilului apare nu doar ca o rigoare teoretică, ci şi ca o necesitate practică în vederea consolidării capacităţilor subiecţilor antrenaţi nemijlocit în realizarea justiţiei cu implicarea minorilor, dezvoltării mecanismelor naţionale şi locale de realizare a justiţiei pentru copii, precum şi contribuirii la protejarea drepturilor şi intereselor supreme ale copilului.

DetaliiCartografierea serviciilor sociale şi juridice pentru copiii şi tinerii în dificultate şi/sau în conflict cu legea


Categoria: Publicaţii / publicat: 1-11-2013, 15:59

Cartografierea serviciilor sociale şi juridice pentru copiii şi tinerii în dificultate şi/sau în conflict cu legeaServiciile sociale pentru copii şi tineri pot fi divizate în câteva categorii în dependenţă de prestatorul acestora: (I) instituţii publice, inclusiv organele de drept; (II) structuri intersectoriale, formate din reprezentanţii instituţiilor publice şi cele ale organizaţiilor neguvernamentale; (III) organizaţii neguvernamentale.
În toate cele 32 de raioane şi cele 3 municipii ale Republicii Moldova au fost organizate şi funcţionează Structuri teritoriale de asistenţă socială . Structurile teritoriale de asistenţă socială au fost constituite de Consiliul raional/municipal, în coordonare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF). Activitatea acestora este subordonată în plan administrativ Consiliului raional/municipal, iar în plan metodologic – MMPSF.

DetaliiFenomenul delincvenţei juvenile în Republica Moldova


Categoria: Publicaţii / publicat: 1-11-2013, 15:45

Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica Moldova Prezentul studiu a fost realizat prin utilizarea mai multor instrumente. În cadrul cercterării au fost elaborate chestionare pentru două categorii de respondenţi: copii aflați în conflict cu legea și specialiști în domeniul justiției pentru copii.
În primul rând, au fost intervievaţi 100 de copii în conflict cu legea (dintre care: 60 condamnaţi cu termen de probă şi 40 condamnaţi la privaţiune de libertate din Penitenciarul nr. 2 din Lipcani şi Izolatorul de detenţie preventivă nr.13 din Chişinău).

DetaliiGhid pentru beneficiarii serviciului de probațiune


Categoria: Publicaţii / publicat: 9-10-2013, 16:30

Ghid pentru beneficiarii serviciului de probațiune Fiind beneficiar al probațiunii, ar putea să apară multe situații în care vei avea nevoie de ajutor.
Citind și urmînd acest ghid, ai putea să obții mai ușor suport și susținere, mai ales atunci cînd acestea ți-au fost refuzate.

DetaliiFocalizarea resurselor disponibile în comunitate către nevoile beneficiarului probaţiunii


Categoria: Publicaţii / publicat: 18-09-2013, 16:41

Focalizarea resurselor disponibile în comunitate către nevoile beneficiarului probaţiunii Termenul „probaţiune” provine din latinescul „probatio“ – perioadă de încercare. Anumitor persoane condamnate la privațiune de libertate li se permite să rămână în libertate o perioadă de timp pentru a demonstra dorinţa lor de a se schimba, prin îndeplinirea unor condiţii impuse. Dacă în această perioadă ele îndeplinesc toate condiţiile şi au un comportament prosocial, sunt iertate şi nu ajung la încarcerare.
În Republica Moldova, instituţia probaţiunii este implementată la nivel de proiecte pilot de Institutul de Reforme Penale (IRP) începând cu anul 2003. Instituţional, serviciul de probaţiune a fost creat la 12 ianuarie 2007, preluând în totalitate rezultatele proiectelor pilot ale IRP. Pe parcursul anilor 2003-2012, au fost întreprinse un şir de activităţi de testare, implementare şi dezvoltare a probaţiunii. Activităţile desfăşurate au dat posibilitate de a elabora un concept al probaţiunii în Republica Moldova şi de a-l implementa la nivel naţional.

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY