Identificarea și protecția copiilor vulnerabili sub vârsta răspunderii penale sau a celor în conflict cu legea penală


Categoria: Publicaţii / publicat: 25-11-2013, 10:45

Identificarea și protecția copiilor vulnerabili sub vârsta răspunderii penale sau a celor în conflict cu legea penală Implicarea unui copil în procedurile judiciare nu este doar o problemă juridică. Circumstanţele care au determinat o asemenea situaţie sunt cu mult mai profunde decât ceea ce examinează un judecător. Până la urmă, pe masa judecătorului se pun doar consecinţele, cauzele rămânând a fi căutate în familie şi în societate. Aşadar, problema resocializării unui copil este evident una de ordin general şi abordarea necesită a fi complexă, cu implicarea tuturor resurselor şi forţelor. Serviciilor locale în această operă le revine un rol considerabil, alături de familie, şcoală, comunitate.

DetaliiCodul de etică al consilierului de probaţiune


Categoria: Publicaţii / publicat: 25-11-2013, 10:40

Codul de etică al consilierului de probaţiune Codul de etică al consilierului de probaţiune urmărește con-solidarea instituţiei probaţiunii în Republica Moldova, promovarea valorilor de conduită profesională a personalului din domeniul probaţiunii, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale beneficiarilor probațiunii

DetaliiRespectarea drepturilor copiilor implicaţi în procesul de judecare a cauzelor penale


Categoria: Publicaţii / publicat: 24-11-2013, 16:44

Respectarea drepturilor copiilor implicaţi în procesul de judecare a cauzelor penale Raport de monitorizare (Bălţi, Ungheni, Orhei, Căușeni, Leova)

Prezentul raport de monitorizare este elaborat în cadrul proiectului „O mai bună protecţie şi suport pentru copiii din sistemul de justiţie. Dejudiciarizarea cauzelor penale în care sunt implicaţi copiii”, implementat de către Institutul de Reforme Penale cu susţinerea financiară a UNICEF-Moldova.

DetaliiJurisprudența CEDO și interesele copilului


Categoria: Publicaţii / publicat: 24-11-2013, 16:11

Jurisprudența CEDO și interesele copiluluiStudierea în permanență a bogatului arsenal de hotărîri a Curții Europene a Drepturilor Omului este un element indispensabil la formarea inițială și continuă a juriștilor naționali. Îndeosebi, actualmente cînd jurisprudența CtEDO a devenit parte a sistemului național avînd prioritate asupra normelor interne, cunoașterea suficientă a poziției instanței internaționale asupra diferitor probleme juridice este determinantă la pronunțarea unor hotărîri legale și echitabile.
În Republica Moldova continuă să se întreprindă măsuri pentru a familiariza juriștii cu opera Curții Europene. O modalitate eficientă, care și-a dovedit viabilitatea, este și publicarea în limba română a unor extrase din jurisprudență, care pot facilita corectitudinea și conformitatea cu prevederile Convenției a hotărîrilor luate la nivel național.

DetaliiCe trebuie să știu dacă mi s-a aplicat pedeapsa cu Munca neremunerată în beneficiul comunității?


Categoria: Publicaţii / publicat: 24-11-2013, 15:30

Ce trebuie să știu dacă mi s-a aplicat pedeapsa cu Munca neremunerată în beneficiul comunității? Broşura "Ce trebuie să știu dacă mi s-a aplicat pedeapsa cu munca neremunerată în beneficiul comunității?" este dedicată beneficiarilor probaţiunii condamnaţi la muncă neremunerată în folosul comunităţii. Broşura vine să răspundă la cele mai importante întrebări pe care şi le-ar putea pune o persoană condamnată la o asemenea pedeapsă.

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY