Curriculum de instruire a avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală


Categoria: Publicaţii / publicat: 7-02-2014, 17:06

Curriculum de instruire a avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală Convenţia cu privire la drepturile copilului prevede că in toate deciziile care ii privesc pe copii, fie că sunt luate de instituţii publice sau private de ocrotite socială, de către tribunale, autorităţi administrative sau de organe legislative, interesul superior al copilului trebuie să fie luat in considerare cu prioritate.
Atunci cand este determinat interesul superior al copilului, trebuie să se dea o pondere corespunzătoare părerii şi opiniei copilului implicat sau afectat; toate drepturile copilului, precum dreptul la demnitate, libertate şi tratament egal trebuie să fie respectate intotdeauna; trebuie să fie adoptată o abordare cuprinzătoare de către toate autorităţile relevante pentru a ţine cont de toate interesele implicate, inclusiv bunăstarea fizică şi psihică şi interesele legale, sociale şi economice ale copilului.

DetaliiRaport privind noul sistem de evaluare a performanţelor judecătorilor


Categoria: Publicaţii / publicat: 7-02-2014, 17:01

Raport privind noul sistem de evaluare a performanţelor judecătorilorLegea nr. 154 din 05 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor stabileşte scopul, formele şi aspectele generale ale procedurii de evaluare a performanţelor judecătorilor, precizand că, Consiliul Superior al Magistraturii va dezvolta criterii detaliate de evaluare a performanţelor judecătorilor, inclusiv limitele procedurii de evaluare, metodologia, perioada şi procedura de evaluare, sursele şi metodele de colectare a informaţiilor relevante pentru procesul de evaluare.

DetaliiCurriculum pentru instruirea continuă a consilierilor de probaţiune


Categoria: Publicaţii / publicat: 7-02-2014, 16:27

Curriculum pentru instruirea continuă a consilierilor de probaţiuneEficienţa unui sistem de pedepse poate fi apreciată după gradul de atingere a scopului acestora şi după impactul efectiv asupra societăţii. Orice pedeapsă din acest sistem are drept scop prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, ceea ce presupune o individualizare adecvată a reacţiei sociale la faptele prejudiciabile prevăzute de legea penală. O instituţie relativ nouă în sistemul de justiţie penală al Republicii Moldova, care promovează tendinţa moderată de tratament al delicvenţei, este probaţiunea. Probaţiunea reprezintă un pas important în contextul racordării legislaţiilor naţionale la standardele internaţionale, având drept scop crearea unei zone intermediare în sistemul de pedepse, reevaluarea conceptului represiv spre unul curativ.

DetaliiGhid privind dejudiciarizarea cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea


Categoria: Publicaţii / publicat: 10-12-2013, 16:39

Ghid privind dejudiciarizarea  cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legeaUn copil cu un comportament delincvent este rezultatul neglijenţei celor maturi, evident, în primul rând, a părinţilor, dar şi a comunităţii. Pedeapsa care are şi avantajele sale este ineficientă într-un număr considerabil de cazuri, când aceasta vizează un copil. Raţiunea omenească a căutat în permanenţă soluţii în ceea ce priveşte fapta şi pedeapsa, de multe ori acestea dovedindu-se nu numai neeficiente, dar şi degradante.
Abia în secolul al XX-lea au fost elaborate la nivel internaţional anumite standarde în ceea ce priveşte tratamentul copiilor aflaţi în conflict cu legea, accentul fiind pus pe căutarea unor soluţii alternative la procesele şi pedepsele tradiţionale.

DetaliiDrepturile persoanei in probatoriul penal


Categoria: Publicaţii / publicat: 25-11-2013, 10:52

Drepturile persoanei in probatoriul penalDemnitatea umană este nucleul activităţii procesuale. Persoana se manifestă nu doar ca o fiinţă biologică – demnitatea umană constituind o valoare primordială care include aspecte obiective și subiective. Cele obiective caracterizează demnitatea ca o valoare independentă de particularităţi ale persoanei ca un tot unitar de calităţi morale și fi zice. Cele subiective exprimă conștientizarea de către individ a importanţei sale ca om în general, ca persoană concretă. În probatoriul penal nu este admisibil a se face o diferenţiere între persoane după anumite calităţi morale sau fi zice.

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY