Comentarii la proiectul Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova (DAJ/DOC (2000) 11)


Proiectul este greu de înţeles. Se pare că nu există nici un leitmotivul. Este mai mult sau mai puţin o punere laolaltă a diferiţilor protagonişti în procedură, prezentîndu-le drepturile şi obligaţiile, precum şi măsurile care trebuie luate. Ordinea de procedură, care în mod normal trebuie indicată
...

Detalii

Carta europeană a drepturilor fundamentle:Un text esenţial pentru drepturile sociale şi sindicale


Introducere : o Cartă esenţială pentru toţi lucrătorii europeni II. Context istoric : cum a fost elaborată Carta ? III. Limitele Cartei : ce nu a reuşit să obţină CES ? IV. Ce-mi poate oferi Carta în calitate de angajat european ? V. O Cartă cu putere de lege Carta europeană a drepturilor
...

Detalii

Aspecte privind dreptul la libera circulaţie a lucrătorilor. Reglementări actuale şi din perspectiva Constituţiei Europene


Aspecte privind dreptul la libera circulaţie a lucrătorilor. Reglementări actuale şi din perspectiva Constituţiei Europene The European Constitution has stipulations on the flow of persons together with other services within the same section. This is due to the fact that the flow of services
...

Detalii

Arestarea-îndrumar pentru practicieni aprobat de Institutul Naţional de Justiţie, agreat de Consiliul Superior al Magistraturii


Arestarea-îndrumar pentru practicieni aprobat de Institutul Naţional de Justiţie, agreat de Consiliul Superior al Magistraturii Prezentul îndrumar îşi propune să fie un instrument practic care să ajute judecătorii să ia soluţii corecte şi unitare. Necesitatea lui a apărut ca urmare a evaluărilor
...

Detalii

Применение Европейской конвенции о защите прав человека в судах России


Применение Европейской конвенции о защите прав человека в судах России
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY