Standarde profesionale de activitate ale Biroului Asociat de Avocați „Avocații Publici”


Standardele profesionale de activitate ale Biroului Asociat de Avocați „Avocații Publici” sunt elaborate în vederea asigurării de către avocații publici a unei apărări efective și reale tuturor clienților, indiferent de statutul procesual și socio-economic al acestora. Aceste standarde se aplică,
...

Detalii

Deciziile de arestare pronunţate de judecătorii de instrucţie în Republica Moldova


Сuprins Mulţumiri .............................................................................59 Rezumat ..............................................................................59 Metodologie ..........................................................................59 1. Introducere
...

Detalii

Prevenirea relelor tratamente


Prezentarea CPT-ului O convenţie pentru prevenirea torturii Respectarea integrităţii fizice şi mintale reprezintă unul dintre aspectele fundamentale ale protecţiei drepturilor omului. Tratamentul pe care un stat îl rezervă persoanelor private de libertate prezintă în mod clar importanţa pe care
...

Detalii

Criteriile şi procedurile de selecţie, numire, promovare, transfer, şi disciplină a procurorilor


Studiul în cauză face referinţă la datele statistice furnizate de către procuratură. Rezultatele cercetării au fost validate în cadrul unei mese rotunde cu participarea procurorilor, reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale ce activează în domeniu, judecătorilor, avocaţilor,
...

Detalii

Комиссия по повторному рассмотрению уголовных дел


Комиссия по повторному рассмотрению уголовных дел является независимым органом, который решает, может ли дело осужденного лица быть повторно рассмотрено в суде. После проведения объективной оценки комиссия примет решение о том, имеются ли условия для повторного рассмотрения дела. Комиссия сама
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY