Prezumţia dobîndirii ilicite a averii şi confiscarea averilor ilicite dobîndite în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României


Prezumţia dobândirii licite a averii şi confiscarea averilor ilicit dobândite în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României. Cadrul constituţional de referinţă pentru reglementarea confiscării extinse
...

Detalii

Траектория уголовного дела в официальной статистике на примере обобщенной статистики правоохранительных органов


Траектория уголовного дела в официальной статистике на примере обобщенной статистики правоохранительных органов Автор: Мария Шклярук
...

Detalii

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ


УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ
...

Detalii

Tortura şi relele tratamente faţă de copii în contexstul justiţiei juvenile


Cuprins: Mulțumiri .................................................... 3 Sumar executiv ........................................... 3 Introducere. Contextul internațional și național ............................... 7 Metodologia studiului
...

Detalii

Ghidul avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor aflaţi în conflict cu legea


SUMAR: Capitolul I. PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI INTERN § 1. Cadrul universal de protecţie a drepturilor copilului. § 2. Principiile generale ale protecţiei şi promovării drepturilor copilului. § 3. Cadrul juridic internaţional care abordează delincvenţa
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY