Cartea Juridică » Drept public » Drept procesual penal » Tortura şi relele tratamente faţă de copii în contexstul justiţiei juvenile

Tortura şi relele tratamente faţă de copii în contexstul justiţiei juvenile


Cuprins:

Mulțumiri .................................................... 3
Sumar executiv ........................................... 3
Introducere. Contextul internațional și național ............................... 7
Metodologia studiului ..................................................................... 8
Capitolul 1. Analiza cadrului legal şi a procedurilor existente pentru prevenirea şi identificarea cazurilor de
tortură şi a relelor tratamente, de apărare a drepturilor, de asistență şi de compensare a victimelor ............. 10
1.1.Cadrul legislativ şi juridic pentru tortură şi rele tratamente față de copii ................................................ 10
1.1.1.Cadrul juridic general ...

ortura şi relele tratamente faţă de copii în contexstul justiţiei juvenile

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY