Recomandarea Nr. R (87) 12 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la personalul responsabil pentru implementarea sancţiunilor şi măsurilor


Recomandarea Nr. R (87) 12 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la personalul responsabil pentru implementarea sancţiunilor şi măsurilor (Adoptată de către Comitetul de Miniştri la 10 septembrie 1997, la cea de-a 600-a intrunire a prim-miniştrilor) Comitetul de Miniştri, in
...

Detalii

Acord de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere


Acord de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere* Guvernele semnatare ale Acordului, denumite în continuare Părţi†, în dorinţa de a lărgi şi diversifica relaţiile de cooperare în cadrul programului Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei;
...

Detalii

Recomandarea Nr. 11(85) a CE cu privire la poziţia victimei în dreptul penal şi procedura penală


Recomandarea Nr. 11(85) a CE cu privire la poziţia victimei în dreptul penal şi procedura penală Comitetul de Miniştri, în virtutea art. 15 b al Statutului Consiliului Europei, Considerând că obiectivele sistemului justiţiei penale sunt formulate de obicei şi mai întâi de toate, în sensul
...

Detalii

Corupţia:reglementări de drept,activităţi de prevenire şi combatere


Categoria: Drept penal, Criminologie / publicat: 13-01-2014, 21:15

Cuprins: Capitolul I Accepţiuni privind noţiunile de “corupţie” şi “infracţiune de corupţie” Secţiunea I Definirea corupţiei Secţiunea a II-a Infracţiuni de corupţie Secţiunea a III-a Infracţiunea de luare de mită Secţiunea a IV-a Infracţiunea de mijlocire a mituirii Secţiunea a V-a
...

Detalii

Convenţie cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală


Convenţie cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993, Publicată în ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1999, volumul 16, pag.262 Convenţie cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă,
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY