Analiza juridico-penală a spălării banilor


Categoria: Drept public » Drept penal / publicat: 5-03-2015, 15:47

În monografie se face o analiză a evoluţiei spălării banilor în calitate de concept, aspecte ale incriminării faptei de spălarea banilor în legislaţiile penale ale altor state cît şi analiza elementelor şi semnelor componeneţi de infracţiune prevăzută în art. 243 CP RM. Autorul oferă unele soluţii
...

Detalii

Codicele penal


Categoria: Drept public » Drept penal / publicat: 5-03-2015, 15:46

Codicele penal cu modificările ce i s-a adus prin legi anterioare, explicat sub fiecare articol prin deciziile date de Înalta Curte de Casație și Justiție de la 1865 pînă la 1 septembrie 1894, precum și prin deciziile cela mai importante ale Curților de Apel și Tribunale, însoțit de legea și
...

Detalii

RECOMANDAREA NR. R. 19 (99) A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA MEDIERE ÎN CHESTIUNI PENALE


Comitetul de Miniştri,ținând cont de progresele înregistrate de Statele membre în folosirea medierii în cazuri penale ca pe o opţiune flexibilă, cuprinzătoare, utilă, participativă, complementară sau alternativă procedurilor penale tradiţionale; Luând în considerare necesitatea de a promova
...

Detalii

REZOLUŢIA (99) 5 INSTITUIND „GRUPUL DE STATE ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI – GRECO”


Reprezentanţii la Comitetul de Miniştri ai Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Estoniei, Finlandei, Franţei, Germaniei, Greciei, Islandei, Irlandei, Lituaniei, Luxemburgului, României, Slovaciei, Sloveniei, Spaniei, Suediei, convinse de faptul că corupţia reprezintă o ameninţare majoră la adresa domniei
...

Detalii

RECOMANDAREA NR. R (95) 12 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL JUSTIŢIEI PENALE


Comitetul de Miniştri, conform prevederilor art. 15.b al Statutului Consiliului Europei,luand in consideraţie că justiţia penală echitabilă şi efi cientă prezintă o premisă pentru orice societate democrată bazată pe regula de drept; Ţinand cont că in ultimii ani sistemele de justiţie penală din
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY