» » » REZOLUŢIA (99) 5 INSTITUIND „GRUPUL DE STATE ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI – GRECO”

REZOLUŢIA (99) 5 INSTITUIND „GRUPUL DE STATE ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI – GRECO”


10.-Rezolutia-99-5-statutul-Greco_1999.doc [98,5 Kb] (cкачиваний: 5)
Reprezentanţii la Comitetul de Miniştri ai Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Estoniei, Finlandei, Franţei, Germaniei, Greciei, Islandei, Irlandei, Lituaniei, Luxemburgului, României, Slovaciei, Sloveniei, Spaniei, Suediei, convinse de faptul că corupţia reprezintă o ameninţare majoră la adresa domniei legii, a democraţiei, a drepturilor omului, corectitudinii şi justiţiei sociale, că împiedică stabilitatea instituţiilor democratice şi fundamentele morale ale societăţii;
Conştiente de necesitatea de a promova cooperarea între state în lupta împotriva corupţiei, inclusiv legăturile sale cu crima organizată şi cu spălarea de bani;
Subliniind faptul că o strategie de succes pentru a combate corupţia necesită un angajament ferm al statelor pentru a-şi uni eforturile, a împărtăşi experienţa şi a adopta acţiuni comune;
Recunoscând faptul că creşterea conştiinţei publice şi promovarea valorilor etice reprezintă metode eficiente de prevenire a corupţiei;
Luând în considerare recomandările celei de-a 19-a Conferinţe a Miniştrilor de Justiţie Europeni (Malta 1994);
Luând în considerare Programul de Acţiune împotriva Corupţiei, adoptat de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în 1996 şi lucrările efectuate de Grupul Multidisciplinar asupra Corupţiei (GMC) în conformitate cu acesta;
Luând în considerare rezultatele Proiectului comun între Comisia Europeană (Programul Phare) şi Consiliul Europei privind lupta împotriva corupţiei şi crimei organizate în statele aflate în tranziţie (Proiectul Caracatiţa);
Având în vedere Rezoluţia no. 1 privind legăturile între corupţie şi crima organizată, adoptată la cea de-a 21-a Conferinţă a Miniştrilor de Justiţie Europeni (Praga 1997);
Având în vedere Declaraţia Finală adoptată la Cel de-al Doilea Summit al Şefilor de Stat şi de Guvern ai statelor membre ale Consiliului Europei (Strasbourg, 10-11 Octombrie 1997) prin care Şefii d stat şi de guvern au decis să caute răspunsuri comune la provocările impuse de creşterea corupţiei şi crimei organizate;
În conformitate cu Planul de Acţiune adoptat la Cel de-al Doilea Summit al Şefilor de Stat şi de Guvern ale statelor membre ale Consiliului Europei (Strasbourg, 10-11 Octombrie 1997) la care şefii de stat şi de guvern, în vederea promovării cooperării în lupta împotriva corupţiei, inclusiv a legăturilor sale cu crima organizată şi cu spălarea de bani, a dispus Comitetului de Miniştri, inter alia, să adopte principii directoare pentru a fi aplicate în dezvoltarea legislaţiei interne şi a practicii şi să stabilească fără întârziere un mecanism adecvat şi eficient pentru monitorizarea respectării principiilor directoare şi a implementării altor instrumente internaţionale ce vor fi adoptate ca urmare a Programului de Acţiune împotriva Corupţiei;
Având în vedere cele 20 de Principii Directoare pentru Lupta împotriva Corupţiei, adoptate de Comitetul de Miniştri la cea de-a 101-a întrunire la data de 6 noiembrie 1997 (numite în continuare „Principiile Directoare”);
Convinse de faptul că instituirea GRECO, unde Statele membre şi statele care nu sunt membre ale Consiliului Europei participă pe picior de egalitate, va aduce o contribuţie semnificativă la promovarea unui proces dinamic pentru prevenirea efectivă şi combaterea corupţiei;
Convinse de faptul că prin metode de evaluare reciprocă şi presiune a semenilor, GRECO va fi capabilă să monitorizeze într-un mod flexibil şi eficient respectarea Principiilor Directoare şi implementarea instrumentelor internaţionale adoptate de Consiliul Europei pentru lupta împotriva corupţiei;
Convinse de faptul că capacitatea de membru cu drepturi depline al GRECO ar trebui aşadar rezervată celor ce participă fără restricţii la procedurile de evaluare reciprocă şi acceptă să fie evaluate prin intermediul acestora;
Având în vedere Rezoluţia (98) 7 adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 5 mai 1998, cu ocazia celei de-a 102-a sesiune la nivel ministerial, care a autorizat adoptarea prezentului acord;
PRIN PREZENTUL DOCUMENT, Hotărăsc să instituie Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO) prin intermediul acestui Acord Parţial Extins, guvernat de Statutul ataşat acestuia; Agreează ca GRECO să fie instituit pentru o perioadă iniţială de trei ani; Agreează să revizuiască funcţionarea GRECO la finalul perioadei iniţiale de trei ani; Exprimă dorinţa ca Statele membre ale Consiliului Europei să devină membre ale GRECO în viitorul apropiat.

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548