» » » RECOMANDAREA NR. R (95) 12 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL JUSTIŢIEI PENALE

RECOMANDAREA NR. R (95) 12 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL JUSTIŢIEI PENALE


7.-Rec-CoE-R-95-12-managementul-justitiei-penale_1985.doc [51,5 Kb] (cкачиваний: 17)
Comitetul de Miniştri, conform prevederilor art. 15.b al Statutului Consiliului Europei,luand in consideraţie că justiţia penală echitabilă şi efi cientă prezintă o premisă pentru orice societate democrată bazată pe regula de drept; Ţinand cont că in ultimii ani sistemele de justiţie penală din intreaga Europă s-au confruntat
cu o sporire a numărului şi deseori a caracterului complex al cazurilor, tergiversări neindreptăţite, restricţii bugetare şi aşteptări sporite de la populaţie şi personal; Făcand reamintire că strategiile de infracţiune, cum ar fi : descriminalizarea, depenalizarea sau diversiunea, medierea şi simplifi carea procedurii penale poate contribui la rezolvarea acestor difi cultăţi; Luand in consideraţie, că anumite principii manageriale, strategii şi tehnici, stipulate in raportul cu privire la managementul justiţiei penale elaborat de Comisia Europeană pe Probleme de Infracţiune, poate contribui in mod semnifi cativ la asigurarea efi cientă şi efectivă a justiţiei penale; Accentuand că orice acţiune intreprinsă in vederea sporirii efi cienţei şi efi cacităţii justiţii penale trebuie să ia in consideraţie cerinţele stipulate in Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, in special drepturile acuzatului, protecţia juridică a părţilor şi interdependenţa judiciară; Reamintind Recomandarea nr. R (87) 18 cu privire la simplifi carea justiţiei penale şi Recomandarea nr. R (94) 12 cu privire la independenţa, efi cienţa şi rolul judecătorilor,
Recomandă guvernelor statelor membre:
1. să se conducă, la revizuirea legislaţiei lor şi practicii, de principiile, strategiile şi tehnicile de management incluse in anexa la recomandarea in cauză.
2. să aducă recomandarea şi raportul cu privire la managementul justiţiei penale elaborat de Comisia Europeană pe Probleme de Infracţiune la atenţia autorităţilor competente şi să-i invite de a lua in consideraţie textele in cauză la analizarea funcţionării organizării justiţiei penale şi la modifi cările in cauză.

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548