» » » Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane

Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane


21_Trafikc-fiinte-umane.doc [150 Kb] (cкачиваний: 9)
Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei convenţii , considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi; considerând că traficul de fiinţe umane constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere adusă demnităţii şi integrităţii fiinţei umane; considerând că traficul de fiinţe umane poate conduce la o situaţie de sclavie pentru victime; considerând că respectarea drepturilor victimelor, protecţia acestora, precum şi lupta împotriva traficului de fiinţe umane trebuie să reprezinte obiective primordiale; considerând că orice acţiune sau iniţiativă în domeniul luptei împotriva traficului de fiinţe umane trebuie să fie nediscriminatorie şi să ia în considerare egalitatea dintre femei şi bărbaţi, precum şi o abordare bazată pe drepturile copilului; reamintind declaraţiile miniştrilor afacerilor externe ai statelor membre de la cea de-a 112-a (14 şi 15 mai 2003) şi 114-a (12 şi 13 mai 2004) Sesiune a Comitetului de Miniştri, făcând apel la o acţiune întărită a Consiliului Europei în domeniul traficului de fiinţe umane; având în vedere Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (1950) şi protocoalele sale; având în vedere următoarele recomandări ale Comitetului de Miniştri către statele Consiliului Europei: Recomandarea nr. R (91) privind exploatarea sexuală, pornografia, prostituţia, precum şi traficul de copii şi de tineri adulţi; Recomandarea nr. (97) 13 privind intimidarea martorilor şi drepturile apărării; Recomandarea nr. R (2000) 11 privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale; Recomandarea Rec (2001) 16 privind protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale; Recomandarea Rec (2002) 5 privind protecţia femeilor împotriva violenţei;având în vedere următoarele recomandări ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei: Recomandarea 1.325 (1997) privind traficul de femei şi prostituţia forţată în statele membre ale Consiliului Europei; Recomandarea 1.450 (2000) privind violenţa împotriva femeilor în Europa; Recomandarea 1.545 (2002) privind campania împotriva traficului de femei; Recomandarea 1.610 (2003) privind migraţia în legătură cu traficul de femei şi prostituţie; Recomandarea 1.611 (2003) privind traficul de organe în Europa; Recomandarea 1.663 (2004) privind sclavia domestică: aservirea, persoane au pair şi soţii cumpărate prin corespondenţă;având în vedere Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 19 iulie 2002 privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane; Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale şi Directiva Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 2004 privind titlul de şedere eliberat cetăţenilor statelor terţe, care sunt victime ale traficului de fiinţe umane sau care au făcut obiectul unei acţiuni de facilitare a migraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile competente; ţinând cont de Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi de Protocolul la aceasta privind prevenirea, reprimarea şi sancţionarea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, în scopul consolidării protecţiei asigurate de aceste instrumente şi dezvoltării normelor enunţate de ele; ţinând cont de celelalte instrumente juridice internaţionale relevante în domeniul luptei împotriva traficului de fiinţe umane; ţinând cont de necesitatea de a elabora un instrument juridic internaţional global care să se concentreze pe drepturile fundamentale ale victimelor traficului şi să stabilească un mecanism specific de monitorizare,au convenit următoarelor prevederi din Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane.

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548