Cartea Juridică » Drept public » Drept penal » Codul Penal al Republicii Moldova Partea generală comentariu

Codul Penal al Republicii Moldova Partea generală comentariu


Categoria: Drept public » Drept penal / publicat: 2-10-2013, 08:53

CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA, COMENTARIU

PARTEA GENERALĂ

Capitolul I. CODUL PENAL ŞI PRINCIPIILE APLICĂRII LUI
Articolul 1. Legea penală a Republicii Moldova
Articolul 2. Scopul legii penale
Articolul 3. Principiul legalităţii
Articolul 4. Principiul umanismului
Articolul 5. Principiul democratismului
Articolul 6. Principiul caracterului personal al răspunderii penale
Articolul 7. Principiul individualizării răspunderii penale şi pedepsei penale
Articolul 8. Acţiunea legii penale în timp
Articolul 9. Timpul săvârşirii faptei
Articolul 10. Efectul retroactiv al legii penale
Articolul 11. Aplicarea legii penale în spaţiu
Articolul 12. Locul săvârşirii faptei
Articolul 13. Extrădarea
Capitolul II. INFRACŢIUNEA
Articolul 14. Noţiunea de infracţiune
Articolul 15. Gradul prejudiciabil al infracţiunii
Articolul 16. Clasificarea infracţiunilor
Articolul 17. Infracţiunea săvârşită cu intenţie
Articolul 18. Infracţiunea săvârşită din imprudenţă
Articolul 19. Infracţiunea săvârşită cu două forme de vinovăţie
Articolul 20. Fapta săvârşită fără vinovăţie (cazul fortuit)
Articolul 21. Subiectul infracţiunii
Articolul 22. Responsabilitatea
Articolul 23. Iresponsabilitatea
Articolul 24. Răspunderea pentru infracţiunea săvârşită în stare de ebrietate
Articolul 25. Etapele activităţii infracţionale
Articolul 26. Pregătirea de infracţiune
Articolul 27. Tentativa de infracţiune
Articolul 28. Infracţiunea unică
Articolul 29. Infracţiunea continuă
Articolul 30. Infracţiunea prelungită
Articolul 31. Repetare a infracţiunii
Articolul 32. Pluralitatea de infracţiuni
Articolul 33. Concursul de infracţiuni
Articolul 34. Recidiva
Capitolul III. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
Articolul 35. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei
Articolul 36. Legitima apărare
Articolul 37. Reţinerea infractorului
Articolul 38. Starea de extremă necesitate
Articolul 39. Constrângerea fizică sau psihică
Articolul 40. Riscul întemeiat
Capitolul IV. PARTICIPAŢIA
Articolul 41. Participaţia
Articolul 42. Participanţii
Articolul 43. Formele participaţiei
Articolul 44. Participaţia simplă
Articolul 45. Participaţia complexă
Articolul 46. Grupul criminal organizat
Articolul 47. Organizaţia (asociaţia) criminală
Articolul 48. Exces de autor
Articolul 49. Favorizarea
Capitolul V. RĂSPUNDEREA PENALĂ
Articolul 50. Răspunderea penală
Articolul 51. Temeiul răspunderii penale
Articolul 52. Componenţa infracţiunii
Capitolul VI. LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ
Articolul 53. Liberarea de răspundere penală
Articolul 54. Liberarea de răspundere penală a minorilor
Articolul 55. Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă
Articolul 56. Liberarea de răspundere penală în legătură cu renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii
Articolul 57. Liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă
Articolul 58. Liberarea de răspundere penală în legătură cu schimbarea situaţiei
Articolul 59. Liberarea condiţionată de răspundere penală
Articolul 60. Prescripţia tragerii la răspundere penală
Capitolul VII. PEDEAPSA PENALĂ
Articolul 61. Noţiunea şi scopul pedepsei penale
Articolul 62. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor fizice
Articolul 63. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător
Articolul 64. Amenda
Articolul 65. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate
Articolul 66. Retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) şi a distincţiilor de stat
Articolul 67. Munca neremunerată în folosul comunităţii
Articolul 68. Arestul
Articolul 69. Trimiterea într-o unitate militară disciplinară
Articolul 70. Închisoarea
Articolul 71. Detenţiunea pe viaţă
Articolul 72. Categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoare
Articolul 73. Privarea unei persoane juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător de dreptul de a exercita o anumită activitate
Articolul 74. Lichidarea persoanei juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător
Capitolul VIII. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
Articolul 75. Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Articolul 76. Circumstanţele atenuante
Articolul 77. Circumstanţele agravante
Articolul 78. Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante
Articolul 79. Aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege
Articolul 80. Aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei
Articolul 81. Aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată
Articolul 82. Aplicarea pedepsei pentru recidivă de infracţiuni
Articolul 83. Aplicarea pedepsei pentru participaţie
Articolul 84. Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni
Articolul 85. Aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe
Articolul 86. Aplicarea pedepsei în cazul executării hotărârii unui stat străin
Articolul 87. Modul determinării termenului pedepsei definitive în cazul cumulării diferitelor pedepse
Articolul 88. Calcularea termenelor pedepsei şi computarea arestului preventiv
Capitolul IX. LIBERAREA DE PEDEAPSA PENALĂ
Articolul 89. Noţiunea şi categoriile liberării de pedeapsa penală
Articolul 90. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei
Articolul 91. Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen
Articolul 92. Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă
Articolul 93. Liberarea de pedeapsă a minorilor
Articolul 94. Liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei
Articolul 95. Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave
Articolul 96. Amânarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vârstă de până la 8 ani
Articolul 97. Prescripţia executării sentinţei de condamnare
Capitolul X. MĂSURILE DE SIGURANŢĂ
Articolul 98. Scopul şi tipurile măsurilor de siguranţă
Articolul 99. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical
Articolul 100. Internarea într-o instituţie psihiatrică
Articolul 101. Stabilirea, schimbarea, prelungirea şi încetarea aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical alienaţilor
Articolul 102. Deducerea duratei de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical
Articolul 103. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical alcoolicilor şi narcomanilor sau punerea lor sub curatelă
Articolul 104. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ
Articolul 105. Expulzarea
Articolul 106. Confiscarea specială
Capitolul XI. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINŢELE CONDAMNĂRII
Articolul 107. Amnistia
Articolul 108. Graţierea
Articolul 109. Împăcarea
Articolul 110. Noţiunea de antecedente penale
Articolul 111. Stingerea antecedentelor penale
Articolul 112. Reabilitarea judecătorească
Capitolul XII. CALIFICAREA INFRACŢIUNII
Articolul 113. Noţiunea de calificare a infracţiunii
Articolul 114. Calificarea infracţiunilor în cazul unui concurs de infracţiuni
Articolul 115. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei normelor penale
Articolul 116. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre normele generale şi cele speciale
Articolul 117. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre două norme speciale
Articolul 118. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg
Capitolul XIII. ÎNŢELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN PREZENTUL COD
Articolul 119. Dispoziţii generale
Articolul 120. Teritoriul
Articolul 121. Secretul de stat
Articolul 122. Persoana care se bucură de protecţie internaţională
Articolul 123. Persoana cu funcţie de răspundere
Articolul 124. Persoana care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală
Articolul 125. Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător
Articolul 126. Proporţii deosebit de mari, proporţii mari, daune considerabile şi daune esenţiale
Articolul 127. Timpul de război
Articolul 128. Infracţiuni militare
Articolul 129. Armele
Articolul 130. Mercenar
Articolul 131. Fapta săvârşită în public
Articolul 132. Mijloacele de transport
Articolul 133. Valori culturale
Articolul 134. Rudenia

Codul Penal al Republicii Moldova Partea generală comentariu.pdf

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY