Drept fiscal


Categoria: Drept public / Drept fiscal / publicat: 13-01-2014, 21:02

Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, este format din
totalitatea actelor normative ce reglementează raporturile juridice fiscale
care se nasc, se modifică şi se sting în procesul colectării impozitelor şi
taxelor de la contribuabili.
Dreptul fiscal este o ramură a dreptului public.
Raporturile juridice fiscale se nasc în procesul colectării impozitelor
şi taxelor, sau al administrării acestora. Administrarea impozitelor
şi taxelor este o noţiune legală folosită de codul de procedură
fiscală, a cărei arie de acoperire este însă mult mai largă, având în
vedere nu numai colectarea, dar şi înregistrarea fiscală, declararea
impozitelor, inspecţia fiscală şi contenciosul fiscal.
Subiect al impunerii este orice persoană fizică sau juridică (de
drept public sau privat) care realizează venituri ori deţine bunuri
impozabile ori taxabile, denumita contribuabil. Principiul este
universalitatea impunerii, excepţia fiind scutirea de la impunere, care
trebuie să fie expres şi limitativ prevăzută de legea fiscală, niciun fel
de extindere pe cale de interpretare nefiind admisă...

Drept fiscal

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548