» » » Hotărîre pentru aprobarea unor regulamente cu privire la modalitatea efectuării amnistiei fiscale

Hotărîre pentru aprobarea unor regulamente cu privire la modalitatea efectuării amnistiei fiscale


Categoria: Drept public / Drept fiscal / publicat: 22-11-2013, 23:29

HOTĂRÎRE Nr. 638
din 08.06.2007
pentru aprobarea unor regulamente cu privire la modalitatea efectuării amnistiei fiscale
Publicat : 15.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 82-85 art Nr : 670
MODIFICAT
Erata MO107-11/27.07.07 pag.81

În scopul executării articolelor II şi V din Legea nr.111-XVI din 27 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.64-66, art.300), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul cu privire la modalitatea efectuării amnistiei fiscale în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, conform anexei nr.1;
Regulamentul cu privire la modalitatea efectuării amnistiei fiscale a restanţelor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, conform anexei nr.2.
2. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Casa Naţională de Asigurări Sociale vor asigura, în termen de o lună, reflectarea în sistemele de evidenţă pe care le administrează a anulării restanţelor şi prezentarea, pînă la 1 august 2007 a unei informaţii ample Guvernului privind sumele restanţelor supuse anulării.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Sergiu Puşcuţa, şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi dnei Maria Borta, preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Prim-ministru Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor Mihail Pop

Nr. 638. Chişinău, 8 iunie 2007.
Hotărîre de Guvern

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548