» » » Hotărîre cu privire la reglementarea activităţii organelor Serviciului Fiscal de Stat

Hotărîre cu privire la reglementarea activităţii organelor Serviciului Fiscal de Stat


Categoria: Drept public / Drept fiscal / publicat: 12-11-2013, 18:20

HOTĂRÎRE Nr. 1736
din 31.12.2002
cu privire la reglementarea activităţii organelor
Serviciului Fiscal de Stat
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 190-197 art Nr : 1887

MODIFICAT
HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285
HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443
HG1198 din 23.12.10, MO257-258/27.12.10 art.1311
HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729
HG302 din 21.04.09, MO83-85/30.04.09 art.367
HG525 din 16.05.06, MO75-78/19.05.06 art.566
HG1295 din 28.10.03, MO223/07.11.03 art.1347

NOTĂ:
în tot textul Regulamentului, sintagma „Legea serviciului public” se substituie cu sintagma
„Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public”, la cazul gramatical respectiv prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443

În conformitate cu prevederile Titlului V al Codului fiscal "Administrarea fiscală", Guvernul
Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea organelor Serviciului Fiscal de Stat,
conform anexei nr.1;
Modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.46
din 19 ianuarie 2001 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului Serviciului Fiscal de
Stat în baza Reţelei tarifare unice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.8-10,
art.83), conform anexei nr.4;
Lista hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova care se abrogă, conform anexei nr.5. [Pct.1 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
[Pct.1 modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
2. Se stabileşte efectivul-limită în ansamblu pentru organele Serviciului Fiscal de Stat în
număr de 1892 de unităţi, dintre care pentru Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în număr de
245 de unităţi, inclusiv personal auxiliar – în număr de 11 unităţi, şi pentru inspectoratele fiscale
de stat teritoriale şi/sau inspectoratele fiscale de stat specializate în număr de 1647 de unităţi,
inclusiv personal auxiliar – în număr de 86 unităţi, cu un fond de retribuire a muncii conform
prevederilor legislaţiei în vigoare.
[Pct.2 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
[Pct.2 introdus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443; alineatul unic devine
al.1]

PRIM-MINISTRU
al Republicii Moldova Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei Ştefan Odagiu
Ministrul muncii şi
protecţiei sociale Valerian Revenco
Ministrul finanţelor Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei Ion Morei

Chişinău, 31 decembrie 2002.
Nr. 1736

Hotărîre de Guvern

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548