» » » Lege cu privire la Banca Naţională a Moldovei

Lege cu privire la Banca Naţională a Moldovei


L E G E
cu privire la Banca Naţională a Moldovei

nr. 548-XIII din 21.07.95

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.56-57/624 din 12.10.1995

* * *
C U P R I N S

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Statutul juridic al Băncii Naţionale a Moldovei
Articolul 2. Noţiuni utilizate
Articolul 3. Competenţa Băncii Naţionale
Articolul 4. Obiectivul fundamental
Articolul 5. Atribuţiile de bază
Articolul 6. Conlucrarea cu organele statului
Articolul 7. Cooperarea internaţională
Articolul 8. Relaţiile cu publicul, Guvernul şi Parlamentul
Articolul 9. Sediul
Articolul 10. Conturile
Articolul 11. Actele Băncii Naţionale

Capitolul II
POLITICA MONETARĂ ŞI VALUTARĂ
Articolul 12. Exclus
Articolul 13. Exclus
Articolul 14. Instrumentele politicii monetare
Articolul 15. Operaţiuni de piaţă deschisă
Articolul 16. Operaţiuni valutare şi alte operaţiuni
Articolul 17. Rezerve obligatorii stabilite instituţiilor financiare
Articolul 18. Acordarea de credite băncilor

Capitolul III
PREVEDERI FINANCIARE
Articolul 19. Capitalul
Articolul 20. Repartizarea profitului şi acoperirea pierderilor
Articolul 21. Devizul de cheltuieli

Capitolul IV
ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAREA
Articolul 22. Organizarea
Articolul 23. Guvernatorul Băncii Naţionale şi membrii Consiliului de administraţie
Articolul 24. Competenţele Guvernatorului
Articolul 25. Atribuţiile Consiliului de administraţie
Articolul 26. Împuternicirile Consiliului de administraţie
Articolul 27. Destituirea din funcţie a membrilor Consiliului de administraţie
Articolul 28. Demisia membrilor Consiliului de administraţie

Lege cu privire la BNM

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548