» » » Legea culturilor nucifere

Legea culturilor nucifere


LEGE Nr. 658
din 29.10.1999
culturilor nucifere
Publicat : 29.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 153-155 art Nr : 749 Data intrarii in vigoare :
08.11.2001
MODIFICAT
LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543, în vigoare 01.01.09
LP142-XVI din 21.07.07, MO103-106/20.07.07 art. 445
LP340-XV din 14.10.04, MO199-204/05.11.04 art.896
LP593 din 01.11.01, MO133/08.11.01 art.1018
LP1333 din 27.10.00, MO149-151/30.11.00 art.1110


Titlul legii modificat prin LP142-XVI din 21.07.07, MO103-106/20.07.07 art.445


NOTĂ:
În cuprinsul legii, sintagmele “Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor”, “Ministerul
Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului”, “Agenţia de Stat pentru Silvicultură
«Moldsilva»” se înlocuiesc cu sintagmele “Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei
Drumurilor”, “Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” şi, respectiv, “Agenţia pentru
Silvicultură «Moldsilva» prin LP142-XVI din 21.07.07, MO103-106/20.07.07 art. 445
În cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare" se
înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare", iar sintagma
"Asociaţia de Stat " se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia de Stat pentru Silvicultură "


Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Legea culturilor nucifere

Înapoi

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY

Fatal error: Call to a member function close() on null in /home/cj/public_html/engine/modules/main.php on line 548