Constituţia Belgiei (eng)


CONTENTS Title I On federal Belgium, its components and its territory 7 Title Ibis On general political objectives of federal Belgium, the Communities and the Regions 9 Title II On Belgians and their rights 10 Title III On powers 16 Chapter I – On the federal Houses 18 Section I – On the
...

Detalii

Constituţia Austriei (eng)


Federal Constitutional Law Table of contents Chapter I: General Provisions; European Union A. General Provisions B. European Union Chapter II: Federal Legislation A. The National Council B. The Federal Council C. The Federal Assembly D. Federal Legislative Procedure E. Participation of
...

Detalii

Constituţia Albaniei (eng)


1998 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA Text approved by referendum on 22 November 1998 and amended on 13 January 2007 Translated under the auspices of OSCE -Albania We, the people of Albania, proud and aware of our history, with responsibility for the future, and with faith in God
...

Detalii

Legea cu privire la libertatea de exprimare comentariu


Prezenta lege are scopul de a garanta exercitarea dreptului la libera exprimare, precum şi un echilibru între asigurarea dreptului la libera exprimare şi apărarea onoarei, demnităţii, reputaţiei profesionale şi vieţii private şi de familie ale persoanei.
...

Detalii

Constituţia Republicii Moldova comentariu


Comentariul la Constituţia Republicii Moldova este o lucrare originală și complexă, prima de acest gen în Republica Moldova. Normele constituţionale sunt analizate în lucrare prin prisma teoriei generale de drept, a doctrinei constituţionale și a jurisprudenţei Curţii Constituţionale. Pornind de la
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY