PROTOCOL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR REFERITOR LA PRELUCRAREA AUTOMATIZATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CU PRIVIRE LA AUTORITĂŢILE DE CONTROL ŞI FLUXUL TRANSFRONTALIER AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Părţile acestui Protocol adiţional al Convenţiei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, deschisă pentru semnare la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 (denumită în continuare „Convenţie"),convinse că autorităţile de control, care îşi exercită
...

Detalii

Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal


Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Convenţii ,considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi, respectând în mod special preeminenţa dreptului, precum şi drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; Considerând că
...

Detalii

Convenţia europeană cu privire la control achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari


Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii ,considerînd că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strînsă între membrii săi, luînd în considerare ameninţarea pe care o constituie folosirea crescîndă a armelor de foc în scopuri
...

Detalii

Convenția Europeană referitoare la statutul juridic al lucrătorului migrant


Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Convenții. Considerînd că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strînsă între membrii săi, în vederea apărării și promovării, în spiritul respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, a idealurilor și
...

Detalii

Protocolul de amendare a Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului


Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale acestui Protocol , Ţinînd cont de Declaraţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei din 12 septembrie 2001 şi decizia sa din 12 septembrie 2001 cu privire la lupta contra terorismului internaţional, şi Declaraţia de la Vilnius
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY