PROTOCOLUL NR. 1 LA CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU PREVENIREA TORTURII ŞI A PEDEPSELOR SAU TRATAMENTELOR INUMANE SAU DEGRADANTE


Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol la Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, semnată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987 (denumită în continuare Convenţia). Considerând că este oportun să se
...

Detalii

CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU PREVENIREA TORTURII ŞI A PEDEPSELOR SAU TRATAMENTELOR INUMANE SAU DEGRADANTE


Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Convenţii ,având în vedere dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,reamintind că în înţelesul art. 3 al aceleiaşi Convenţii “nimeni nu poate fi supus torturii şi nici pedepselor sau
...

Detalii

CONVENŢIA EUROPEANĂ PRIVIND VIOLENŢA ŞI IEŞIRILE NECONTROLATE ALE SPECTATORILOR CU OCAZIA MANIFESTĂRILOR SPORTIVE, ÎN SPECIAL LA MECIURILE DE FOTBAL


Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state participante la Convenţia culturală europeană, semnatare ale prezentei Convenţii, Considerând că obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă legătură între membrii săi, Preocupate de violenţa şi de ieşirile necontrolate
...

Detalii

PROTOCOL ADIŢIONAL LA CONVENŢIA ASUPRA TRANSFERĂRII PERSOANELOR CONDAMNATE


Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentului Protocol ,dornice să faciliteze aplicarea Convenţiei europene asupra transferării persoanelor condamnate, care a fost deschisă spre semnare la Strasbourg la 21 martie 1983 (denumită în continuare Convenţie), şi, în
...

Detalii

CONVENŢIA EUROPEANĂ ASUPRA TRANSFERĂRII PERSOANELOR CONDAMNATE


Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei Convenţii ,considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi, dornice să dezvolte mai mult cooperarea internaţională în materie penală,considerând că această cooperare
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY