RECOMANDAREA N. 11(85) A COMITETULUIDE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA POZIŢIA VICTIMEI ÎN DREPTUL PENAL ŞI ÎN PROCEDURA PENALĂ


Comitetul de Miniştri, în virtutea art. 15 b al Statutului Consiliului Europei, Considerând că obiectivele sistemului justiţiei penale sunt formulate de obicei şi mai întâi de toate, în sensul relaţiilor dintre stat şi delicvent; Considerând că în consecinţă, funcţionarea sistemului are uneori
...

Detalii

RECOMANDAREA NR. R 11 (80) A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA DETENŢIUNEA ÎN AŞTEPTAREA JUDECĂRII


Comitetul de miniştri, în conformitate cu termenii articolului 15.b al Statutului Consiliului Europei, Ţinând cont de Rezoluţia 11 (65) cu privire la cercetarea în stare de arest şi de Rezoluţia 5 (73) cu privire la normele standard minime pentru tratamentul aplicat prizonierilor;Considerând că
...

Detalii

Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane


Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei convenţii , considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi; considerând că traficul de fiinţe umane constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere adusă
...

Detalii

Convenţie privind prevenirea terorismului


Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei convenţii ,considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o unitate mai mare între membrii săi,recunoscând interesul de a intensifica cooperarea cu celelalte state părţi la prezenta convenţie,din dorinţa
...

Detalii

CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND CRIMINALITATEA INFORMATICĂ


Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei convenţii , Considerând că scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni cât mai strânse între membrii săi, Recunoscând importanţa promovării cooperării cu celelalte state părţi la prezenta convenţie,
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY