RECOMANDAREA NR. R (97) 12 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA PERSONALUL RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA SANCŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR


Comitetul de Miniştri, in conformitate cu art. 15.b al Statutului Consiliului Europei,cu referire la interesele Consiliului Europei de a stabili principii comune in politica penală pentru controlul infracţiunilor şi căile de tratare a bănuiţilor şi condamnaţilor care au efect numai in cazul
...

Detalii

RECOMANDAREA NR. R (95) 12 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL JUSTIŢIEI PENALE


Comitetul de Miniştri, conform prevederilor art. 15.b al Statutului Consiliului Europei,luand in consideraţie că justiţia penală echitabilă şi efi cientă prezintă o premisă pentru orice societate democrată bazată pe regula de drept; Ţinand cont că in ultimii ani sistemele de justiţie penală din
...

Detalii

Recomandarea Nr. R (92) 16 a Comitetului de Miniştri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate


Comitetul de Miniştri, în virtutea articolului 15 b din Statutul Consiliului Europei; Considerând că este în interesul Statelor Membre, în Consiliul Europei, să stabilească principii comune în materie penală, cu scopul de a întări cooperarea internaţională în acest domeniu; Constatând dezvoltarea
...

Detalii

RECOMANDAREA NR. R (87) 18 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA SIMPLIFICAREA JUSTIŢIEI PENALE


Comitetul de Miniştri, in conformitate cu art. 15.b al Statutului Consiliului Europei, reamintind că scopul Consiliului Europei constă in obţinerea unei unităţi mai mari intre membrii săi; Luand in consideraţie că acţiunile comune de a accelera şi simplifi ca activitatea sistemului de justiţie
...

Detalii

Recomandarea Nr. R (86) 12 A COMITETULUI DE MINIŞTRI AL STATELOR MEMBRE Privind măsurile de prevenire şi reducere a volumului excesiv de activitate al instanţelor


Comitetul de Miniştri, în virtutea prevederilor Articolului 15.b din Statutul Consiliului Europei,având în vedere numărul crescând de cazuri aduse în faţa instanţelor, ceea ce e posibil să interfereze cu dreptul fiecăruia de a fi audiat într-un timp rezonabil conform Articolului 6.1 al Convenţiei
...

Detalii


SUS

Copyright © 2013 Cartea Juridică. All rights reserved.

by Roman Tarita / Hosted by KEY